Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 19 từ ngày 04-05-2020 đến ngày 09-5-2020

30-04-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 19 từ ngày 04-05-2020 đến ngày 09-5-2020

Thứ Hai (04/5)

 

 

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở

Thứ Ba (05/5)

 

 

2-

08 giờ 00:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua:

  1. Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện (lần 5)
  • Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI trình Đại hội (Ban TGHU chuẩn bị);
  • Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI (Ban TGHU chuẩn bị);
  • Chương trình Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 (Ban TCHU chuẩn bị);
  • Đề án Nhân sự cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2020-2025 (Ban TCHU chuẩn bị);
  • Nghị quyết Đại hội (VPHU chuẩn bị);
  1. Văn kiện, đề án nhân sự các đảng bộ cơ sở (1TT Lai Uyên, 2xã Trừ Văn Thố) ;
  2. Đề án nhân sự các chi, đảng bộ cơ sở (3Quân sự, 4Quản lý đô thị, 5Thi hành án dân sự, 6Văn phòng HĐND-UBND, 7Liên đoàn Lao động, 8Xí nghiệp CTCC, 9Khối vận, 10Tuyên giáo, 11Tổ chức-Nội vụ (Các chi, đảng bộ chuẩn bị nội dung 2,3)

 

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

ND1:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy

 

ND2,3:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

 

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Văn phòng Huyện ủy

*Tất cả Đảng viên văn phòng cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị CBCC Văn phòng Huyện ủy

*Tất cả CBCC,NV Văn phòng cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

14 giờ 00:

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công đồng chí Võ Hồng Bào - UVTV, Trưởng Công an huyện dự phiên trù bị Đại hội đảng viên Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Địa điểm:

Trụ sở Công an huyện

Thứ Tư (06/5)

 

 

Sáng

1-

 

 

07 giờ 30:

 

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo Đại hội đảng viên Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Địa điểm:

Trụ sở Công an huyện

2-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Lãnh đạo Thị xã Bến Cát về việc khảo sát một số tuyến đường liên huyện (Có chương trình riêng)

 

Cùng dự:

Đ/c Nguyễn Văn Thương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng Phòng Quản lý Đô thị; Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư khu vực huyện; Chủ tịch UBND các xã Lai Hưng và Long Nguyên; Chánh Văn phòng Huyện ủy.

 

Địa điểm:

Phòng họp UBND thị xã Bến Cát

Thứ Năm

(07/5)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 39 nghe thông qua Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện (lần 3)

 

Địa điểm:

Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(08/5)

 

 

Sáng

 

08 giờ 00:

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công đ/c Võ Thành Giàu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Địa điểm:

Phòng họp Trường Tiểu học Bàu Bàng

Chiều

14 giờ 00:

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công đ/c Võ Thành Giàu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Văn hóa – Thông tin

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan 19-2020_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 6958

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: