Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 22 từ ngày 25-5-2020 đến ngày 29-5-2020

22-05-2020

CMSC Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 22 từ ngày 25-5-2020 đến ngày 29-5-2020

Thứ Hai (25/5)

 

 

Sáng

09 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy (03đ/c) họp về công tác cán bộ

 

Mời dự:

Đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

1-

 

14 giờ 00:

 

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ

 

Địa điểm:

 Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

2-

14 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và hội nghị cán bộ chủ chốt huyện thực hiện quy trình công tác cán bộ (có chương trình và thư mời riêng)

 

Mời dự:

Theo Công văn số 1027-CV/HU, ngày 22-5-2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Địa điểm:

Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Ba (26/5)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Văn Thương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Xí nghiệp CTCC huyện

* Phó Chánh Văn phòng Luận cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp XN CTCC huyện

Chiều

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy nghe thông qua kết quả khảo sát một số tuyến đường liên huyện (UBND huyện chuẩn bị nội dung và chương trình)

* Chánh Văn phòng và chuyên viên Nguyên cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Thứ Tư (27/5)

 

 

Sáng

1-

 

08 giờ 00:

 

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì họp Tiểu ban tổ chức Đại hội

 

Mời dự:

Các đồng chí thành viên Tiểu Ban tổ chức Đại hội theo Quyết định số 2416-QĐ/HU, ngày 20-02-2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Nguyên cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

2-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện họp liên tịch lần 1 HĐND huyện chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

3-

09 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện họp giao ban Thường trực HĐND huyện

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Năm

(28/5)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 30:

 

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công đ/c Lưu Văn Long, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Kiểm tra - thanh tra

* Phó Chánh Văn phòng Luận cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

2-

08 giờ 00:

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công đ/c Võ Thành Giàu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Y tế

* Phó Chánh Văn phòng Chi cùng dự

 

Địa điểm:

Hội trường UBND thị trấn Lai Uyên

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(29/5)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 30:

 

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công đ/c Võ Thị Kim Nghĩa, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Khối vận

* Phó Chánh Văn phòng Chi cùng dự

 

Địa điểm:

Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

2-

08 giờ 00:

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công đ/c Võ Thành Giàu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Lao động Thương binh và xã hội

* Phó Chánh Văn phòng Luận cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan Huyen uy 22-2020_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 6231

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: