Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 24 từ ngày 08-6-2020 đến ngày 12-6-2020

05-06-2020

CMSC Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 24 từ ngày 08-6-2020 đến ngày 12-6-2020

Vui lòng tải tập tin đính kèm phía dưới./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan 24-2020_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 7532

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: