Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 25 từ ngày 15-6-2020 đến ngày 19-6-2020

13-06-2020

CMSC Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 25 từ ngày 15-6-2020 đến ngày 19-6-2020

Thứ Hai (15/6)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị đánh giá rút kinh nghiệp tổ chức Đại hội điểm cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Cùng dự:

Thủ trưởng các đơn vị: Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Hội trường B – Tỉnh ủy

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

 

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công Đ/c Nguyễn Văn Lập UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hưng Hòa (phiên trù bị)

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Hưng Hòa

2-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thị trấn Lai Uyên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Địa điểm:

Hội trường UBND thị trấn Lai Uyên

Thứ Ba (16/6)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 30:

 

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (02 ngày 16, 17-6-2020)

 

Cùng dự:

Chánh Văn phòng Huyện ủy,

Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Địa điểm:

Hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

2-

07 giờ 30:

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công Đ/c Nguyễn Văn Lập UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hưng Hòa

*Phó Chánh Văn phòng Luận cùng dự

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Hưng Hòa

Thứ Tư (17/6)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND

2-

07 giờ 30:

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công Đ/c Bạch Văn Nhân, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tân Hưng (phiên trù bị)

 

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Tân Hưng

3-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao Khối nội chính 06 tháng đầu năm 2020

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng HĐND-UBND huyện,

Chánh Văn phòng Huyện ủy và chuyên viên Việt cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND

Chiều

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp Tiểu ban Nội dung Đại hội XII (Thường trực Tiểu ban chuẩn bị nội dung cuộc họp)

 

Mời dự:

Thành viên Tiểu ban theo Quyết định số 2409-QĐ/HU ngày 13/02/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy

*Lãnh đạo Văn phòng cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Năm

(18/6)

 

 

Sáng

 

07 giờ 30:

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công Đ/c Bạch Văn Nhân, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tân Hưng

* Phó Chánh Văn phòng Chi cùng dự

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Tân Hưng

Thứ Sáu

(19/6)

 

 

Sáng

 

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp UBND huyện định kỳ

*Phó Chánh Văn phòng Luận và chuyên viên Nguyên cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo tình hình thiết kế Hội trường, khu vực triển lãm (điều chỉnh, bổ sung) và công tác trang trí tuyên truyền phục vụ Đại hội

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện, Trưởng Phòng Tài chính kế hoạch huyện, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao huyện; Chánh Văn phòng Huyện ủy và chuyên viên Nguyên cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan Huyen uy 25-2020_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 7063

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: