Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33 từ ngày 03-8-2020 đến ngày 07-8-2020

02-08-2020

CMSC Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33 từ ngày 03-8-2020 đến ngày 07-8-2020

Vui lòng tải Lịch tuần 32 ở mục Tài liệu đính kèm bên dưới./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan Huyen uy 32-2020.pdf

Lượt truy cập: 6584

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: