Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 35 từ ngày 24-8-2020 đến ngày 28-8-2020

21-08-2020

CMSC Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 35 từ ngày 24-8-2020 đến ngày 28-8-2020.

Thứ Hai (24/8)

 

 

Sáng

09 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy nghe Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo một số vấn đề về công tác cán bộ

 

Địa điểm

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

 

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự họp tình hình Đầu tư công trên địa bàn Tỉnh

 

Địa điểm

Hội trường B - Tỉnh ủy

Thứ Ba (25/8)

 

 

Sáng

 

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy và đ/c Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy làm việc về công tác cán bộ

(có thư mời riêng và thời gian: dự kiến cả ngày)

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Tư (26/8)

 

 

Sáng

09 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy tiếp Đoàn Khảo sát của tỉnh về tình hình triển khai, thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc của các doanh nghiệp (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo: UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, UB. MTTQ VN huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện Đoàn, Phòng Nội vụ, Phòng LĐ-TB & XH, Liên đoàn Lao động huyện;

Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH RK Resources (Ban Dân vận Huyện ủy mời)

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Năm (27/8)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 30:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

Địa điểm:

Hội trường A – Tỉnh ủy

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp cơ quan Văn phòng Huyện ủy

*Tất cả CB, CC, NV Văn phòng cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

 

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu (28/8)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp.

 

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://baubang.binhduong.gov.vn/lich-lam-viec).


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan 35-2020_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 6133

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: