Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38 từ ngày 14-9-2020 đến ngày 18-9-2020

11-09-2020

CMSC Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38 từ ngày 14-9-2020 đến ngày 18-9-2020.

Thứ Hai (14/9)

 

 

Sáng

1-

 

08 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo kế hoạch trang trí Tết

 

Mời dự:

Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung Tâm Văn hóa - Thể thao, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND-UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND

2-

10 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp lãnh đạo Công ty Paihong đến chào xã giao

* Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND

Thứ Ba (15/9)

 

 

Sáng

1-

 

08 giờ 00:

 

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

* Đại diện lãnh đạo Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

2-

09 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự tiếp Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

 

Mời dự:

Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 2561-QĐ/HU, ngày 15-5-2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Lai Uyên

 

Địa điểm:

Hội trường UBND thị trấn

Thứ Tư (16/9)

 

 

Sáng

1-

 

08 giờ 00:

 

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì họp Khối Đảng, đoàn thể 9 tháng đầu năm 2020

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện

Thủ trưởng các cơ quan: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Lãnh đạo Văn phòng và Chuyên viên Huệ dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

2-

10 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao Quyết định về công tác cán bộ.

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND huyện; Ban Tổ chức Huyện ủy; Phòng Nội vụ; Bí thư các xã, thị trấn và các cá nhân có liên quan (Ban Tổ chức Huyện ủy mời)

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Chiều

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban biên soạn Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị)

 

Mời dự:

Theo Quyết định số 03-QĐ/HU, ngày 24-8-2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Thứ Năm (17/9)

 

 

Sáng

 

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự hội nghị triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

 

Mời dự:

Theo Công văn số 38-CV/HU, ngày 11-9-2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Địa điểm:

Hội trường huyện

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp khối nội chính 09 tháng đầu năm 2020

 

Mời dự:

 Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;

Chánh Văn phòng và chuyên viên Việt cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Sáu (18/9)

 

 

Sáng

1-

 

06 giờ 30:

 

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ phát động ra quân làm công tác dân vận phối hợp trên địa bàn

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Long Nguyên

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự hội nghị trực tuyến Báo cáo viên và tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

Mời dự:

Theo Công văn số 39-CV/HU, ngày 11-9-2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Địa điểm:

Hội trường huyện

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự họp UBND huyện định kỳ

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyển thanh huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp.

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://baubang.binhduong.gov.vn/lich-lam-viec)


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan 38-2020_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 5443

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: