Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 41 từ ngày 05-10-2020 đến ngày 09-10-2020

02-10-2020

CMSC Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 41 từ ngày 05-10-2020 đến ngày 09-10-2020.

Thứ Hai (05/10)

 

 

Sáng

09 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy nghe UBND huyện báo cáo kế hoạch trang trí Tết và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhiệm kỳ 2015-2025 phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều

 

14 giờ 00:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

1- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị)

2- Báo cáo kết quả Đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại các chi, đảng bộ cơ sở (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị)

3- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 86-KL/TW, ngày 05-11-2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới” (Công an huyện chuẩn bị)

4- Tờ trình tóm tắt Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

 

 

5- Công tác cán bộ (Ban Tổ chức chuẩn bị nội dung 04, 05)

 

Mời dự:

 

ND 1:

ND 2:

ND 3:

ND 4, 5:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Chánh Văn phòng Huyện ủy

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đại diện lãnh đạo Công an huyện

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

15 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy về các đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện (UBKT Huyện chuẩn bị nội dung)

 

Mời dự:

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Ba (06/10)

 

 

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp với Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thường trực các huyện, thị, thành ủy về tình hình liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội XIII của Đảng

 

Địa điểm:

Hội trường A - Tỉnh ủy

Chiều

14 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lai Hưng

 

Mời dự:

Đ/c Võ Thị Kim Nghĩa - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam huyện

 

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Lai Hưng

Thứ Tư (07/10)

 

 

Sáng

 

07 giờ 30:

Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 03 (mở rộng)

* Thành phần theo Công văn mời dự số 46-CV/HU, ngày 02-10-2020 của Ban Thường vụ Huyện uỷ

 

Địa điểm:

Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều

 

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội sau kỳ họp

 

Địa điểm:

Hội trường UBND thị trấn Lai Uyên

 

 

Thứ Năm (08/10)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 30:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 45, khóa X

 

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai năm học 2020-2021

 

Địa điểm:

Hội trường B - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

3-

14 giờ 45:

Thường trực Huyện ủy họp Thường trực HĐND huyện

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Sáu (09/10)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Thị Kim Nghĩa - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam huyện dự Hội thi Tiếng hát “Karaoke cán bộ lãnh đạo, quản lývà Hội thi “Người đàn ông vào bếp”

 

Địa điểm:

Hội trường huyện

2-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo tình hình thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện (UBND huyện chuẩn bị nội dung, thành phần)

*Chánh Văn phòng Huyện ủy và chuyên viên Nguyên dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

3-

09 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự họp nghe thông qua Quy hoạch đô thị Lai Hưng (UBND huyện chuẩn bị nội dung, thành phần)

*Chánh Văn phòng Huyện ủy và chuyên viên Nguyên dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp.

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://baubang.binhduong.gov.vn/lich-lam-viec).


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan 41-2020_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 2022

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: