Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 43-2019 từ ngày 21-10-2019 đến ngày 25-10-2019

18-10-2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 43-2019 từ ngày 21-10-2019 đến ngày 25-10-2019

Thứ Hai

(21/10)

 

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp UBND huyện định kỳ

* Chánh Văn phòng và chuyên viên Luận cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ ba

(22/10)

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự họp liên tịch lần 1, chuẩn bị kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều

1-

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy thăm, làm việc với Đảng ủy xã Long Nguyên

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ xã Long Nguyên;

Đại diện các Tôn giáo, các nhân sĩ trí thức tiêu biểu trên địa bàn xã (do Đảng ủy xã mời dự);

*Chánh Văn phòng và Chuyên viên Luận cùng dự

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Long Nguyên

2-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Đảng tháng 10 năm 2019

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện; Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

* Phó Văn phòng Chi và chuyên viên Huệ cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Tư

(23/10)

 

Sáng

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

1- Báo cáo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tháng 10/2019, kế hoạch tháng 11/2019 (VPHU chuẩn bị),

2- Báo cáo tình hình phát triển KT - XH - QP, AN tháng 10/2019, kế hoạch tháng 11/2019

3- Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 (VP.HĐND-UBND chuẩn bị nội dung 2,3),

4- Báo cáo tình hình công tác cán bộ,

5- Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW, ngày 18-8-2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”

6- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cán bộ và công tác phát triển Đảng (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 4,5,6).

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Đ/c Võ Hồng Bào, Trưởng Công an huyện,

Đ/c Hoàng Hữu Diễn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện,

Chánh Văn phòng Huyện ủy.

ND2,3:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Tài Nguyên Môi trường 

ND4,5,6:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy thăm, làm việc với Đảng ủy xã Lai Hưng

Mời dự:

Đ/c Võ Thị Kim Nghĩa, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ xã Lai Hưng;

Đại diện các Tôn giáo, các nhân sĩ trí thức tiêu biểu trên địa bàn xã (do Đảng ủy xã mời dự);

* Phó Văn phòng Chi và Chuyên viên Việt

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Lai Hưng

Thứ Năm

(24/10)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Trương Văn Tài, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

 Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

3-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện nghe thông tin thời sự định kỳ quý III năm 2019.

* Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự.

Địa điểm:

Hội trường A - Trung tâm BDCT huyện

4-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 10 năm 2019.

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Chánh Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều

1-

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy công tác cơ sở (có chương trình riêng)

2-

15 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy thăm, làm việc với Đảng ủy xã Trừ Văn Thố

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ xã Trừ Văn Thố;

Đại diện các Tôn giáo, các nhân sĩ trí thức tiêu biểu trên địa bàn xã (do Đảng ủy xã mời dự);

Phó Văn phòng Chi và chuyên viên Luận dự

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Trừ Văn Thố

 Thứ Sáu (25/10)

 

Sáng

1-

07 giờ 30:

Các đ/c Ban Thường vụ Huyện ủy dự Hội nghị triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

* Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường A-Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Huỳnh Công Du, UVTV, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện dự Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Bình Dương lần thứ VI (2014-2019)

Địa điểm:

Hội trường A-UBND Thành phố Thủ Dầu Một

Chiều

1-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Bế giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 66, năm học 2018 - 2019 (hệ không tập trung)

Địa điểm:

Hội trường A - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

2-

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy thăm, làm việc với Đảng ủy thị trấn Lai Uyên

Mời dự:

Đ/c Huỳnh Công Du, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ huyện;

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thị trấn Lai Uyên;

Đại diện các Tôn giáo, các nhân sĩ trí thức tiêu biểu trên địa bàn thị trấn (do Đảng ủy thị trấn mời dự);

Chánh Văn phòng và chuyên viên Việt

Địa điểm:

Hội trường UBND thị trấn Lai Uyên

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Công Quan[1] Nội dung 01, 02 không thông qua tại Hội nghị, đề nghị các đồng chí nghiên cứu, góp ý gửi về Văn phòng Huyện ủy và VP.HĐND-UBND để tổng hợp.Lượt truy cập: 122

Đánh giá bài viết: