Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 49-2019 từ ngày 02/12/2019 đền ngày 06/12/2019

29-11-2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 49-2019 từ ngày 02/12/2019 đền ngày 06/12/2019

Thứ Hai

(02/12)

 

Sáng

1-

07 giờ 15:

Ban Thường vụ Huyện ủy dự Lễ chào cờ

* Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường huyện

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị khóa (XII) và các văn bản có liên quan

(Có Chương trình riêng)

Mời dự:

Thành phần theo Thông báo số 630-TB/HU, ngày 28-11-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Địa điểm:

Hội trường Huyện

Chiều

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐi/TW của Bộ chính trị

Địa điểm:

Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Thứ ba

(03/12)

Sáng

07 giờ 30:

 Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 33 (mở rộng)

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

Thứ Tư

(04/12)

 

Chiều

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị triển khai hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2019 (Ban Tổ chức chuẩn bị nội dung và chương trình)

Địa điểm:

Hội trường B – Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

Thứ Năm

(05/12)

Sáng

1-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm 2019

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

2-

10 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Lễ khánh thành Công ty TNHH Point International Việt Nam

Địa điểm:

Lô B6_B5_CN, B6_B6_CN, đường N14, KCN Bàu Bàng

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Chánh Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu (06/12)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy đi công tác cơ sở

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Công QuanLượt truy cập: 141

Đánh giá bài viết: