Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 51-2019 từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019

13-12-2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 51-2019 từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019

Thứ Hai

(16/12)

 

Sáng

1-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị thông tin thời sự định kỳ quý IV năm 2019

*Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường A - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

2-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Huỳnh Công Du, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy thăm các cơ sở Tôn giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh 2019

Địa điểm:

Theo thông báo số 670/TB-UBND của UBND huyện

Chiều

1-

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp kiểm điểm Tập thể lãnh đạo quản lý và công chức Văn phòng năm 2019

*Tất cả cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

15 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp kiểm điểm tập thể và đảng viên Chi bộ Văn phòng năm 2019

*Tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ ba

(17/12)

Sáng

07 giờ 45:

Ban Thường vụ Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Mời dự:

Thành phần theo Công văn 918-CV/HU, ngày 13-12-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Địa điểm:

Hội trường huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 -22/12/2019)

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường huyện

2-

13 giờ 45:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Bạch Văn Nhân, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện dự Hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt Quy định 208-QĐi/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm chính trị cấp huyện

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

Thứ Tư

(18/12)

 

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày)

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường A - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

2-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Huỳnh Công Du, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn huyện (có chương trình riêng).

Địa điểm:

Tập trung tại UBND huyện

Thứ Năm

(19/12)

Sáng

1-

06 giờ 30:

Ban Thường vụ Huyện ủy dự Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Địa điểm:

Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bến Cát

2-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày)

Địa điểm:

Hội trường A - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Sáu (20/12)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Lưu Văn Long, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy dự, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cây Trường.

*Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Huỳnh Công Du, UVTV, Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện dự, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hưng.

*Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

3-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

4-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp Tiểu ban nội dung Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Thường trực Tiểu ban chuẩn bị nội dung)

Mời dự:

 Thành viên Tiểu ban nội dung theo Quyết định số 2272-QĐ/HU, ngày 08-11-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

5-

09 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy Huyện ủy phân công đồng chí Võ Thành Giàu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự Họp mặt Kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)

Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Công QuanLượt truy cập: 374

Đánh giá bài viết: