Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 52-2019 từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019

20-12-2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 52-2019 từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019

Thứ Hai

(23/12)

 

Sáng

09 giờ 00:

Ban Thường vụ Huyện ủy họp và chủ trì thực hiện quy trình công tác cán bộ

Thành phần mời dự: Theo Công văn số 922-CV/HU, ngày 20-12-2019 của BTV Huyện ủy

Địa điểm:

Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hưng Hòa

* Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy (PVP Chi dự)

Địa điểm:

Phòng họp UBND xã Hưng Hòa

2-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 - Chi bộ BHXH

* Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy (PVP Luận dự)

Địa điểm:

Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện

Thứ ba

(24/12)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Võ Hồng Bào, UVTV, Trưởng Công an huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trừ Văn Thố

* Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy (PVP Chi dự)

Địa điểm:

Phòng họp UBND xã Trừ Văn Thố

2-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 - Chi bộ Viện kiểm sát

* Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy (CVP dự)

Địa điểm:

Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện

3-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 - Chi bộ Chi cục thống kê

* Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy (PVP Luận dự)

Địa điểm:

Trụ sở Chi cục Thống kê huyện

Chiều

13 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

1. Tóm tắt Văn kiện Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 của 02 đơn vị điểm (Đảng ủy xã Cây Trường và Chi bộ Tòa án chuẩn bị)

2. Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị)

3. Công tác cán bộ (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị)

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Đ/c Hoàng Hữu Diễn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện,

Chánh Văn phòng Huyện ủy

ND 1:

Thường trực Đảng ủy xã Cây Trường, Cấp ủy Chi bộ Tòa án

ND2:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

ND3:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Tư

(25/12)

 

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Huỳnh Công Du, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Lai Uyên

* Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy (PVP Chi dự)

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

Địa điểm:

Trụ sở UBND thị trấn Lai Uyên

2-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 - Chi bộ Tòa án

* Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy (CVP dự)

Địa điểm:

Trụ sở Tòa án Nhân dân huyện

3-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 - Chi bộ Kho bạc

* Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy (PVP Luận dự)

Địa điểm:

Trụ sở Kho bạc nhà nước huyện

4-

08 giờ 00:

Đ/c Võ Thành Giàu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 - Chi bộ Y tế

* Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy (Chuyên viên Việt dự)

Địa điểm:

Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Võ Thị Kim Nghĩa, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 - Chi bộ Công ty Cổ phẩn VRG Khải Hoàn

* Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy (Chuyên viên Huệ dự)

Địa điểm:

Trụ sở Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn

Thứ Năm

(26/12)

 Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

*Cùng dự: Tổ trưởng và Tổ phó Tổ công tác nội chính huyện

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

Chiều

1-

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện dự kiểm điểm tập thể Thường trực HĐND huyện

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 – Đảng ủy Công an

* Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy (CVP dự)

Địa điểm:

Trụ sở Công an huyện

3-

14 giờ 00:

Đ/c Bạch Văn Nhân, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019-Chi bộ Bưu Điện

* Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy (PCVP Luận)

Địa điểm:

Trụ sở Bưu điện huyện Bàu Bàng

4-

14 giờ 00:

 Đ/c Võ Thành Giàu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019-Chi bộ Trường THPT Bàu Bàng

* Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy (PCVP Chi)

Địa điểm:

Trường THPT Bàu Bàng

Sáng

1-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy Quân sự tỉnh (theo lịch dự thảo của tỉnh)

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

2-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Huỳnh Công Du, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Nguyên

* Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy (CVP dự)

Địa điểm:

Phòng họp UBND xã Long Nguyên

3-

08 giờ 00:

Đ/c Võ Thành Giàu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình Chi bộ và cấp ủy Chi bộ Chi cục thuế năm 2019

* Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy (PCVP Luận)

4-

08 giờ 30:

Đ/c Lưu Văn Long, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình chi bộ và cấp ủy Chi bộ Công ty cao su Bình Dương năm 2019

 * Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy (PCVP Chi)

Địa điểm:

Trụ sở Công ty

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Công QuanLượt truy cập: 168

Đánh giá bài viết: