Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 52 từ ngày 21-12-2020 đến ngày 25-12-2020

18-12-2020

CMSC Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 52 từ ngày 21-12-2020 đến ngày 25-12-2020

Thứ Hai (21/12)

 

Sáng

1-

 

08 giờ 00:

 

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể và đảng viên Đảng ủy Công an năm 2020

*Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

 

Địa điểm:

Trụ sở Công an huyện

2-

09 giờ 00:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy nghe Văn phòng Huyện ủy báo cáo công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán 2021

 

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện,

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện và lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể và đảng viên Chi bộ Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Ba

(22/12)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Ban Thường vụ Huyện ủy dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ

 

Địa điểm:

Nghĩa trang Liệt sỹ huyện

Chiều

15 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy dự buổi tiếp và làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Đoàn Công tác của Chính phủ

 

Địa điểm:

Hội trường B – Tỉnh ủy

Thứ

(23/12)

 

 

Sáng

1-

 

08 giờ 00:

 

Ban Thường vụ Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

(có thư mời và chương trình riêng)

 

Địa điểm:

Hội trường huyện

2-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Thị Kim Nghĩa, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ VN huyện dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể và đảng viên Chi bộ Công ty CP VRG Khải Hoàn năm 2020

*Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

 

Địa điểm:

Trụ sở Công ty

3-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể và đảng viên Chi bộ Ban Quản lý dự án năm 2020

*Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

 

Địa điểm:

Phòng họp cơ quan Ban Quản lý dự án

Chiều

 

15 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy thăm Công ty TNHH Polytex Far Eastern

 

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an huyện, Quân sự, Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Liên đoàn lao động huyện, Lao động - Thương và xã hội, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Trưởng Đồn Công an Khu Công nghiệp, Xí nghiệp phát triển Công nghiệp - đô thị Bàu Bàng

 

Địa điểm:

Trụ sở Công ty (đề nghị các đồng chí tập trung tại Văn phòng Huyện ủy đúng 14 giờ 45 để cùng đi phương tiện của Phòng LĐ-TB & XH huyện chuẩn bị)

Thứ Năm

(24/12)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

08 giờ 00:

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1- Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020 lần 01 (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị)

2- Công tác cán bộ, đảng viên (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị)

 

Mời dự:

Ban Thường vụ Huyện ủy và Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

ND 2:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

3-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Văn Thương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể và đảng viên Chi bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai năm 2020

*Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

 

Địa điểm:

Trụ sở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Thị Kim Nghĩa, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ VN huyện  dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể và đảng viên Chi bộ Khối vận năm 2020

*Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

 

Địa điểm:

Phòng họp Ban Dân vận Huyện ủy

2-

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể và đảng viên Chi bộ Tài chính - Kế hoạch năm 2020

*Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

 

Địa điểm:

Trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Thứ Sáu

(25/12)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 30:

 

Đc Bí thư Huyện ủy dự hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh phiên cuối năm 2020

 

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể và đảng viên Chi bộ Viện Kiểm sát năm 2020

*Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

 

Địa điểm:

Trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân huyện

3-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Thị Kim Nghĩa, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ VN huyện dự và chỉ đạo kiểm điểm  tập thể và đảng viên Chi bộ Liên đoàn Lao động năm 2020

*Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

 

Địa điểm:

Phòng họp Liên đoàn Lao động huyện

4-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể và đảng viên Chi bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020

*Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

 

Địa điểm:

Trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường

5-

09 giờ 15:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo kiểm điểm  tập thể và đảng viên Chi bộ Tòa án năm 2020

*Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

 

Địa điểm:

Trụ sở Tòa án Nhân dân huyện

Chiều

 

 

1-

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể và đảng viên Chi bộ Kho Bạc năm 2020

*Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

 

Địa điểm:

Trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện

2-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Lưu Văn Long - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể và đảng viên Chi bộ Công ty Cổ phần Cao su Bình Dương năm 2020

*Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

 

Địa điểm:

Trụ sở Công ty

3-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Văn Lập - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể và đảng viên Chi bộ Bảo hiểm Xã hội năm 2020

*Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

 

Địa điểm:

Trụ sở Bảo hiểm Xã hội huyện

4-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Bạch Văn Nhân - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị dự và chỉ đạo kiểm điểm  tập thể và đảng viên Chi bộ Bưu điện năm 2020

*Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

 

Địa điểm:

Trụ sở Bưu điện huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp.

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan 52-2020 - MOI_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 1368

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: