Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 03-7-2017 đến ngày 07-7-2017

30-06-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 03-7-2017 đến ngày 07-7-2017

Thứ Hai

(03/7)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở

Thứ Ba

(04/7)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Lai Hưng về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2017  

Cùng dự:

- Đại diện Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo UBND huyện; Đại diện lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

- Đồng chí Võ Thị Kim Nghĩa - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện;

- Đại diện lãnh đạo Điện lực Bàu Bàng, Chi cục Thuế Bàu Bàng, Xí nghiệp Công trình công cộng huyện;

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các ngành có liên quan (do Đảng ủy xã mời);

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận cùng dự

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Lai Hưng

Chiều

15 giờ 00

Thường trực Huyện ủy làm việc với Lãnh đạo Công an tỉnh

Cùng dự:

Chánh Văn phòng Huyện ủy

Địa điểm:

Trụ sở Công an huyện

Thứ Tư

(05/7)

Sáng

09 giờ 00:

Đ/c Bí thư và Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự họp Chi bộ Văn phòng định kỳ tháng 7/2017

* Tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy làm việc về công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện nhiệm kỳ 2017-2022

Mời dự:

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy và Bí thư Đảng ủy các xã.

Địa điểm:

Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng huyện

2-

13 giờ 45:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ Mười bốn - mở rộng

(Có chương trình riêng)

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Năm

(06/7)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

2-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Cây Trường 2 về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2017  

Cùng dự:

- Đại diện Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo UBND huyện; Đại diện lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, Công an, Ban chỉ huy Quân sự huyện;

- Đồng chí Lưu Văn Long - UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;

- Đại diện lãnh đạo Điện lực Bàu Bàng, Chi cục Thuế Bàu Bàng, Xí nghiệp Công trình công cộng huyện;

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các ngành có liên quan (do Đảng ủy xã mời);

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Việt cùng dự

Địa điểm:

Tập trung tại Văn phòng Huyện ủy lúc 07 giờ 30 phút để cùng đi (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị xe cho đoàn)

Chiều

1-

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Đại diện Lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy; Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PCCC số 6; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(07/7)

Sáng

07 giờ 45:

Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Long Nguyên về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2017  

Cùng dự:

- Đại diện Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo UBND huyện; Đại diện lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, Công an, Ban chỉ huy Quân sự huyện;

- Đồng chí Nguyễn Thanh Khiêm - UVTV, Trưởng Công an huyện;

- Đại diện lãnh đạo Điện lực Bàu Bàng, Chi cục Thuế Bàu Bàng, Xí nghiệp Công trình công cộng huyện;

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các ngành có liên quan (do Đảng ủy xã mời);

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Việt cùng dự

Địa điểm:

Tập trung tại Văn phòng Huyện ủy lúc 07 giờ 30 phút để cùng đi (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị xe cho đoàn)

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


Lượt truy cập: 77

Đánh giá bài viết: