Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 05-6-2017 đến ngày 09-6-2017

02-06-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 05-6-2017 đến ngày 09-6-2017

Thứ Hai

(05/6)

Chiều

13 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1. Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;

2.  Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm (UBKT Huyện uỷ chuẩn bị nội dung 1,2);

3. Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” trên địa bàn huyện;

4.  Báo cáo Kết quả khảo sát các mô hình “Làm theo Bác” đạt hiệu quả cao trên địa bàn huyện (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung 3,4);

5. Thông qua Đề án nhân sự Đại hội Hội cựu chiến binh huyện nhiệm kỳ 2017-2022 (Ban Tổ chức Huyện ủy và Hội Cựu chiến binh chuẩn bị)

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy;

ND1,2:

Đại diện lãnh đạo UBKT Huyện ủy;

ND3,4:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

ND5:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy;

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện;

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Ba

(06/6)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Thành Tốt, HUV, Chủ tịch UB.MTTQ làm Trưởng đoàn thăm và chúc thọ Người cao tuổi trên địa bàn huyện

(Phòng Lao động Thương binh & xã hội chuẩn bị quà và phương tiện cho đoàn)

Địa điểm:

Xã Tân Hưng

2-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy dự  Hội nghị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị (khóa X)

Cùng dự:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện;

- Thủ trưởng các cơ quan: Quân sự, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Thanh tra, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện;

- Cán bộ có chức danh tư pháp thuộc các cơ quan tư pháp huyện: điều tra viên, kiểm tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán và thẩm tra viên (Thủ trưởng các cơ quan Tư pháp huyện thông báo)

Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương

Chiều

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và phát động thi đua năm 2017 (UBND huyện chuẩn bị)

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Tư

(07/6)

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự hội nghị chia sẽ và tháo gỡ những khó khăn đối với các hộ chăn nuôi gà trên địa bàn huyện.

(Hội nông dân và Phòng Kinh tế phối hợp chuẩn bị nội dung và chương trình).

Cùng dự:

Đ/c Huỳnh Công Du, UVTV, Trưởng Ban Dân vân HU;

Đ/c Lê Thanh Tâm, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện;

Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Kinh tế, Hội Nông dân, Trạm thú y huyện

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Năm

(08/6)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị triển khai, quán triệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Báo cáo Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (Có Chương trình và Thông báo triệu tập riêng)

* Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Trân, Huệ dự

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Đại diện Lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy; Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PCCC số 6; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(09/6)

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Họp giao ban Khối Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2017 (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, UB.MTTQ huyện, các đoàn thể chính trị xã hội huyện;

Phó Chánh Văn phòng Chi và chuyên viên Huệ

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


Lượt truy cập: 97

Đánh giá bài viết: