Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 07-5-2018 đến ngày 11-5-2018

04-05-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 07-5-2018 đến ngày 11-5-2018

Thứ Hai (07/5)

Sáng:

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở

Thứ Ba (08/5)

Sáng

07 giờ 45:

Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 682-QĐ/TU, ngày 22-3-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó tập trung thực hiện 4 Chương trình đột phá của Tỉnh ủy tại huyện

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

Thủ trưởng các cơ quan: UB.MTTQ VN huyện, các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - kế hoạch, Phòng Kinh tế huyện;

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và các chuyên viên cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Tư

(09/5)

Chiều

15 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Bưu điện huyện Bàu Bàng

Địa điểm:

Bưu Điện huyện Bàu Bàng

Thứ Năm

(10/5)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

2-

11 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Lễ Khánh thành Nhà thờ Cây Trường

Địa điểm:

Nhà thờ Cây Trường

Chiều

1-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 15:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PC&CC số 6, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(11/5)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về công tác quy hoạch các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 (Có Thông báo triệu tập riêng)

* Lãnh đạo Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường A - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họpLượt truy cập: 100

Đánh giá bài viết: