Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 10-7-2017 đến ngày 14-7-2017

07-07-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 10-7-2017 đến ngày 14-7-2017

Thứ Hai

(10/7)

Sáng

09 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện họp giao ban Thường trực HĐND

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hưng Hòa về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2017  

Cùng dự:

- Đại diện Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo UBND huyện; Đại diện lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, Công an, Ban chỉ huy Quân sự huyện;

- Đồng chí Nguyễn Văn Lập - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;

- Đại diện lãnh đạo Điện lực Bàu Bàng, Chi cục Thuế Bàu Bàng, Xí nghiệp Công trình công cộng huyện;

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các ngành có liên quan (do Đảng ủy xã mời);

- Phó Chánh Văn phòng Chi và Chuyên viên Luận cùng dự

Thứ Ba

(11/7)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 (Ngày thứ nhất)

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 7 - HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Tư

(12/7)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 (Ngày thứ hai)

* Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Lê Thanh Tâm - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị sơ kết 05 năm thi hành Luật HTX năm 2012 và sơ kết tình hình kinh tế tập thể 06 tháng đầu năm

Địa điểm:

Hội trường Sở NN & PTNT (số 60 đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, TP TDM)

Thứ Năm

(13/7)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

2-

07 giờ 45:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa IX (Thời gian 02 ngày, từ ngày 13/7 đến 14/7)

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

Chiều

1-

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

14 giờ 00:

 Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 7 năm 2017

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Phòng Cảnh sát PCCC số 6, Chi nhánhTrung tâm phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Sáu

(14/7)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị toàn thể UB.MTTQ huyện lần thứ 8 khóa I, nhiệm kỳ 2014-2019 và Sơ kết công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

2-

07 giờ 45:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tân Hưng về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2017  

Cùng dự:

- Đại diện Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo UBND huyện; Đại diện lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, Công an, Ban chỉ huy Quân sự huyện;

- Đồng chí Huỳnh Công Du - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy;

- Đại diện lãnh đạo Điện lực Bàu Bàng, Chi cục Thuế Bàu Bàng, Xí nghiệp Công trình công cộng huyện;

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các ngành có liên quan (do Đảng ủy xã mời);

- Phó Chánh Văn phòng Hận và Chuyên viên Luận cùng dự

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


Lượt truy cập: 83

Đánh giá bài viết: