Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 12-6-2017 đến ngày 16-6-2017

09-06-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 12-6-2017 đến ngày 16-6-2017

Thứ Hai

(12/6)

Chiều

1-

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

Mời dự:

Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1163-QĐ/HU, ngày 14-4-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận  dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

2-

15 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Họp Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

Mời dự:

Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1164-QĐ/HU, ngày 14-4-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Ba

(13/6)

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Họp Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày lễ lớn của huyện (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

Mời dự:

Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 916-QĐ/HU, ngày 25-10-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Huệ dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Họp giao ban Khối Đảng 6 tháng đầu năm 2017

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện; Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện; UB.MTTQ huyện; Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Trân dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Tư

(14/6)

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự kỳ họp thứ 5 (bất thường) HĐND huyện khóa II

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối nội chính 06 tháng đầu năm 2017

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Phòng Cảnh sát PCCC số 6, Chi nhánhTrung tâm phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Năm

(15/6)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tham gia khóa bồi dưỡng ngắn hạn theo Đề án 165 (thời gian học trong nước từ ngày 15/6/2017-20/6/2017 tại Hải Phòng; thời gian học ngoài nước từ ngày 21/6/2017 đến 28/6/2017 tại Trung Quốc)

Chiều

1-

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện nghe Tòa án nhân dân huyện báo cáo một số nội dung

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

13 giờ 40:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Đại diện Lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy; Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PCCC số 6; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(16/6)

Sáng

07 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Đại hội Hội Cựu Chiến binh huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 

Cùng dự:

Đ/c Huỳnh Công Du -UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Văn Lập -UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Đ/c Lưu Văn Long – UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Chánh Văn phòng Huyện ủy

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trần Hoàng Hận


Lượt truy cập: 85

Đánh giá bài viết: