Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 17-7-2017 đến ngày 21-7-2017

14-07-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 17-7-2017 đến ngày 21-7-2017

Thứ Hai

(17/7)

Sáng

1-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban Khối Đảng định kỳ tháng 7 năm 2017

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện; các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Chánh Văn phòng và chuyên viên Trân dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

09 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Tổ giúp việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung và thông báo thành phần mời dự)

Mời dự:

Thành viên Tổ giúp việc theo Quyết định Số 1140-QĐ/HU, ngày 12-04-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

10 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự lễ khởi công xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Đường D5, Khu công nghiệp - đô thị Bàu Bàng

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Trừ Văn Thố về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2017  

Cùng dự:

- Đại diện Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo UBND huyện; Đại diện lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, Công an, Ban chỉ huy Quân sự huyện;

- Đồng chí Lữ Văn Hoàng - UVTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

- Đại diện lãnh đạo Điện lực Bàu Bàng, Chi cục Thuế Bàu Bàng, Xí nghiệp Công trình công cộng huyện;

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các ngành có liên quan (do Đảng ủy xã mời);

- Phó Chánh Văn phòng Hận và Chuyên viên Luận cùng dự

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Trừ Văn Thố

Thứ Ba

(18/7)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp UBND huyện định kỳ tháng 7 năm 2017

* Chánh Văn phòng và chuyên viên Luận cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Lai Uyên về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2017  

Cùng dự:

- Đại diện Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo UBND huyện; Đại diện lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, Công an, Ban chỉ huy Quân sự huyện;

- Đại diện lãnh đạo Điện lực Bàu Bàng, Chi cục Thuế Bàu Bàng, Xí nghiệp Công trình công cộng huyện;

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các ngành có liên quan (do Đảng ủy xã mời);

- Chánh Văn phòng và Chuyên viên Luận cùng dự

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Lai Uyên

Thứ Tư

(19/7)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1.    Báo cáo tình hình phát triển KT - XH - QP,  AN tháng 7/2017, kế hoạch tháng 8/2017 (UBND huyện chuẩn bị);

2.     Báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tháng 7/2017, Kế hoạch tháng 8/2017 (VPHU chuẩn bị);

3.    Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và triển khai các văn bản hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (UBKT HU chuẩn bị);

4.    Kế hoạch tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

5.    Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư, khóa XII về đẩy mạnh công tác thông tin ở cơ sở trong tình hình mới (BTG HU chuẩn bị nội dung 4,5);

6.    Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25-02-2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc về công tác dân vận (BDV HU chuẩn bị);

7.    Công tác cán bộ, hồ sơ phát triển Đảng (BTC HU chuẩn bị);

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy;

ND1:

Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện.

ND3:

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

ND4-5:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

ND6:

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy

ND7:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Nguyễn Văn Lập - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự Hội nghị Sơ kết công tác Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2017

Địa điểm:

Hội trường A – Tỉnh ủy

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp Đảng ủy Quân sự huyện

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Thứ Năm

(20/7)

Sáng

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021(Ngày thứ nhất)

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Sáu

(21/7)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (Ngày thứ hai)

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


Lượt truy cập: 81

Đánh giá bài viết: