Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 19-6-2017 đến ngày 23-6-2017

16-06-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 19-6-2017 đến ngày 23-6-2017

Thứ Hai

(19/6)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp UBND huyện định kỳ

* Chuyên viên Luận dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn trên địa bàn huyện (có chương trình riêng)

Cùng đi:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện;

Trưởng Phòng Quản lý đô thị;

Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực Bàu Bàng

Thứ Ba

(20/6)

Sáng

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1.    Báo cáo tình hình phát triển KT – XH – QP, AN 6 tháng đầu năm 2017, Kế hoạch 6 tháng cuối năm và tháng 7/2017;

2.    Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách, xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, kế hoạch điều chỉnh 6 tháng cuối năm;

3.    Báo cáo tình hình XDCB 6 tháng đầu năm 2017, kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư XDCB 6 tháng cuối năm 2017;

4.    Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ; thăm tặng quà cho gia đình chính sách, người có công (UBND huyện chuẩn bị nội dung 1,2,3,4);

5.    Phương án đảm bảo ANTT trong điều kiện huyện phát triển mạnh về công nghiệp - đô thị trong thời gian tới (Công an huyện chuẩn bị);

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy;

ND1-4:

Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Văn phòng HĐND-UBND; Trưởng Phòng Tài chính –kế hoạch huyện;

ND4:

Trưởng Phòng Lao động TB&XH huyện; Trưởng Phòng Văn hóa và thông tin huyện; Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao huyện;

ND5:

Đại diện lãnh đạo Công an huyện;

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự kỳ họp liên tịch lần 2 chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Bàu Bàng Khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Tư

(21/6)

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017 và Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng  cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình  hình mới”

Cùng dự:

Trưởng, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn trên địa bàn huyện (có chương trình riêng)

Cùng đi:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện;

Trưởng Phòng Quản lý đô thị;

Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực Bàu Bàng

Thứ Năm

(22/6)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm (UBKT Huyện ủy chuẩn bị chương trình, nội dung)

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Đại diện Lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy; Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PCCC số 6; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(23/6)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 (mở rộng )

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

Chiều

16 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống lực lượng QLTT – Sở Công Thương [H1] tỉnh

Địa điểm:

Khách sạn Becamex – Trung tâm hành chính tỉnh

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


 [H1]Chia tay đồng chí Võ Văn Cư


Lượt truy cập: 82

Đánh giá bài viết: