Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 29-5-2017 đến ngày 02-6-2017

26-05-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 29-5-2017 đến ngày 02-6-2017

Thứ Hai

(29/5)

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ tư HĐND tỉnh khóa IX

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Tân Hưng

Thứ Ba

(30/5)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Huỳnh Công Du-UVTV, trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự Hội nghị Tổng kết biểu dương phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Bình Dương lần VIII (2014-2016)

Địa điểm:

Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Bình Dương

Chiều

1

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy đi thăm một số trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện

Cùng đi:

Đại diện: Lãnh đạo UBND huyện, Phòng Kinh tế, Hội Nông dân huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và chuyên viên Luận

Địa điểm:

Tập trung tại Văn phòng Huyện ủy cùng đi

2-

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ tư HĐND tỉnh khóa IX

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Lai Uyên

Thứ Tư

(31/5)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị triển khai, quán triệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Báo cáo Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (Có Chương trình và Thông báo triệu tập riêng)

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Năm

(01/6)

Sáng

07 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Đại diện Lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy; Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PCCC số 6; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(02/6)

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Họp BCH Hội Cựu chiến binh huyện (Thường trực Hội Cựu chiến binh huyện chuẩn bị nội dung)

Mời dự:

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy các xã

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Chi bộ Văn phòng

*Tất cả Đảng viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Xí nghiệp Công trình Công cộng

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

 

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trần Hoàng Hận


Lượt truy cập: 83

Đánh giá bài viết: