Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 02/11 - 07/11/2015

30-10-2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 02/11 - 07/11/2015

Tải lịch

 

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 44 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ

(Từ ngày 02-11 đến ngày 07-11-2015) 


 

Thứ Hai

(02-11)

 

 

 

Chiều:

13 giờ 30

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể nghe thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể

 

 

Mời dự:

Thành viên Ban chỉ đạo kinh tế tập thể huyện theo Quyết định 623-QĐ/HU, ngày 23-6-2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Chánh Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận dự

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng

 

Thứ Ba

(03-11)

 

 

 

Sáng:

8 giờ 00

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự triển khai chương trình kiểm tra của tỉnh về công tác hội và phong trào nông dân năm 2015

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Xí nghiệp công trình công cộng

 

Chiều:

14 giờ 00

Đ/c Bí thư và Phó Bí thư Thường trực họp Chi bộ định kỳ

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 

Thứ Tư

(04-11)

 

 

 

Sáng:

1-

 

8 giờ 00

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy thăm, tặng quà một số trường hợp khó khăn và thăm một số mô hình trang trại ở xã Trừ Văn Thố

 

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện, Chủ tịch UBMTTQ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân, Bí thư Huyện đoàn, Trưởng Phòng Kinh tế; Đại diện Đảng ủy, UBND xã Trừ Văn Thố.

Chánh Văn phòng và Chuyên viên Việt cùng đi

* Lưu ý: Có bố trí xe đi chung, tập trung tại Văn phòng Huyện ủy lúc 07 giờ 30 để cùng đi.

 

2

8 giờ 00

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại độ ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

 

 

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

 

 

Địa điểm:

Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một, số 1 đường Quang Trung, Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một

 

Chiều:

13 giờ 30

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp nghe báo cáo tình hình bố trí, sử dụng công chức tạo nguồn của tỉnh bố trí cho các xã (đợt 1 và đợt 2)

Chánh Văn phòng cùng dự

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

 

Thứ Năm

(05-11)

 

 

 

Sáng:

7 giờ 30

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Lê Thanh Tâm, HUV – Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp dân định kỳ

Chuyên viên Việt cùng dự

 

 

Địa điểm

Địa điểm tiếp công dân của huyện

 

Chiều:

1-

 

13 giờ 30

 

Thường trực Huyện ủy huyện họp giao ban tuần

 

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận dự.

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

 

2-

14 giờ 00

Thường trực Huyện ủy giao ban tuần với các ngành

 

 

Mời dự:

Đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện;

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PCCC số 6, VP. HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận.

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

 

Thứ Sáu

(06-11)

 

 

 

Sáng:

1-

 

7 giờ 30

 

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1- Kế hoạch tổ chức ngày Hội đại đoàn kết dân tộc năm 2015 (UB MTTQ huyện chuẩn bị nội dung);

2- Báo cáo công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Bàu Bàng;

3- Báo cáo chuẩn bị cho việc phát triển công nghiệp của huyện trong thời gian tới (UBND huyện chuẩn bị nội dung 2-3);

4- Kế hoạch nâng cao chất lượng thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW về “Quy định việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” (Ban Dân vận chuẩn bị nội dung);

5- Kế hoạch tổ chức biên soạn lịch sử của huyện Bàu Bàng (Ban Tuyên giáo chuẩn bị);

6- Công tác phát triển Đảng;

7- Công tác cán bộ (Ban Tổ chức chuẩn bị nội dung 6-7);

 

 

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Thường vụ

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

 

ND 1:

Chủ tịch UBMTTQ huyện

 

 

ND 2:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao.

 

 

ND 3

Đồng chí Nguyễn Văn Thương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

ND 4:

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận

 

 

ND 5:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo

 

 

ND 6, 7:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức

 

 

Địa điểm

Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

 

Thứ Bảy

(07-11)

 

 

 

Chiều:

16 giờ 00

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn tại Công ty TNHH RK Resources

 

 

Địa điểm:

Công ty TNHH RK Resources

 


Lượt truy cập: 88

Đánh giá bài viết: