Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 04/7 - 08/7/2016

01-07-2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 04/7 - 08/7/2016

Tải lịch

 

 

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 27 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ

(Từ ngày 04-7-2016 đến ngày 09-7-2016)


 

Thứ Hai

(04-7)

 

 

 

Sáng:

1-

 

08 giờ 00:

 

 

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự họp Thường trực HĐND huyện xem xét quyết định nhân sự các Ban của HĐND

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng huyện

 

2-

09 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày lễ lớn huyện nghe thông qua báo cáo kết quả triển khai các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong quý II/2016 và kế hoạch quý III/2016

(Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung và thư mời)

 

 

Mời dự:

Các thành viên [H1] Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 108-QĐ/HU, ngày 20-10-2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Lãnh đạo Văn phòng và Chuyên viên Luận dự

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Xí nghiệp công trình công cộng

 

Chiều:

 

 

 

1-

13 giờ 30:

 

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự họp liên tịch để chuẩn bị kỳ họp lần thứ 2 - HĐND

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

 

2-

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự nghe công bố Quyết định kiểm tra của Tỉnh ủy kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và việc thi hành kỷ luật trong đảng của Ban Thường vụ và UBKT Huyện ủy Bàu Bàng.

(UBKT Huyện ủy chuẩn bị nội dung và thư mời)

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

 

Thứ Ba

(05-7)

 

 

 

Sáng:

 

07 giờ 30:

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1.  Báo cáo Giám sát công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2016 (VPHU chuẩn bị);

2.  Báo cáo kết quả bầu cử các chức danh chủ chốt cấp xã (UBND huyện chuẩn bị);

3.  Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sĩ; thăm tặng quà cho gia đình chính sách, người có công (UBND huyện chuẩn bị);

4.  Kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình “Đảng viên gắn bó với hộ quần chúng Nhân dân nơi cư trú” và mô hình “Thực hành Tiết kiệm” để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Ban Tuyên giáo chuẩn bị);

5.  Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý III năm 2016 (Ban Tuyên giáo chuẩn bị);

6.  Kế hoạch triển khai Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng (Ủy ban Kiểm tra chuẩn bị);

7.  Báo cáo kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013, Hội nghị lần thứ bảy BCH TW khóa XI về  tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới (Ban Dân vận chuẩn bị);

8.  Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021 (Ban Dân vận chuẩn bị);

9.  Công tác cán bộ (Ban Tổ chức chuẩn bị);

10.   Công tác đảng viên (Ban Tổ chức chuẩn bị);

 

 

Mời dự:

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ;

Chánh Văn phòng Huyện uỷ

 

 

ND 2, 3:

Đại diện Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Đại diện lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện;

 

 

ND2:

Trưởng Phòng Nội vụ huyện;

 

 

ND 3:

Trưởng Phòng Lao động TB-XH huyện;

 

 

ND 4,5:

Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

 

 

ND 6:

Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;

 

 

ND 7,8:

Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy;

 

 

ND 8:

Chủ tịch Hội LHPN huyện;

 

 

ND 9,10:

Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

 

Chiều:

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX và HĐND huyện khóa II

 

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Long Nguyên

 

Thứ Tư

(06-7)

 

 

 

Sáng:

 

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ Tám  - mở rộng

(Có chương trình riêng)

 

 

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

 

Chiều:

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX và HĐND huyện khóa II

 

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Lai Hưng

 

Thứ Năm

(07-7)

 

 

 

Sáng:

1-

 

07 giờ 30:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống DBHB - BLLĐ của các lực lượng làm nhiệm vụ A2 và phòng, chống khủng bố

 

 

Địa điểm:

Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện

 

2-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX và HĐND huyện khóa II

 

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Hưng Hòa

 

3-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Trương Văn Tài - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ

 

 

Địa điểm:

Địa điểm tiếp công dân huyện

 

Chiều:

 

 

 

1-

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX và HĐND huyện khóa II

 

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Tân Hưng

 

2-

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện họp giao ban tuần

 

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận dự

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 

3-

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện họp giao ban tuần với các ngành

 

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PC&CC số 6, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận dự

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 

Thứ Sáu

(08-7)

 

 

 

Sáng:

1-

 

07 giờ 30:

 

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX và HĐND huyện khóa II

 

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Cây Trường

 

2-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Lễ kết nạp Đảng viên mới - Chi bộ Văn phòng

Tất cả Đảng viên Văn phòng cùng dự

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng

 

3-

09 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp Chi bộ định kỳ tháng 7 năm 2016

Tất cả Đảng viên Văn phòng cùng dự

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng

 

Chiều:

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX và HĐND huyện khóa II

 

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Trừ Văn Thố

 

Thứ Bảy

(09-7)

 

 

 

Sáng:

08 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Đại hội Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương lần thứ XX năm 2016

 

 

Địa điểm:

Hội trường Nhà Thiếu nhi tỉnh Bình DươngLịch làm việc này thay cho thư mời họp

 

 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Nguyễn Uyên ChiLượt truy cập: 93

Đánh giá bài viết: