Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 06/6 - 10/6/2016

03-06-2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 06/6 - 10/6/2016

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 23 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ

(Từ ngày 06-6-2016 đến ngày 10-6-2016)

Thứ Hai

(06-6)

Sáng:

1-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2016.

(Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung và thư mời)

Mời dự:

Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 146-QĐ/HU, ngày 05-11-2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Phó Chánh Văn phòng Hận và Chuyên viên Luận dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh

2-

09 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo Quy chế Dân chủ 6 tháng đầu năm 2016.

(Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung và thư mời)

Mời dự:

Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 145-QĐ/HU, ngày 05-11-2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Phó Chánh Văn phòng Hận và Chuyên viên Luận dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh

Thứ Ba

(07-6)

Sáng:

08 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Lễ bế giảng lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính khoá 56

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Tư

(08-6)

Sáng :

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư thường trực và Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII (cả ngày)

Mời dự:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện;

- Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã và Chủ tịch UBND các xã;

- Các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện (Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông báo)

Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.

Thứ Năm

(09-6)

Sáng:

1-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2016.

(Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, UB.MTTQ huyện, các đoàn thể CT-XH, Hội Chữ thập đỏ huyện.

Phó Chánh văn phòng Hận và chuyên viên Trân dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Trần Quốc Hải - UVTT HĐND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Địa điểm tiếp công dân huyện

Chiều:

1-

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PC&CC số 6, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận.

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

15 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tiếp và làm việc với đại diện Ban Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh (có chương trình riêng).

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(10-6)

Sáng:

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực chủ trì Hội nghị thảo luận Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII sau khi dự triển khai do Tỉnh uỷ tổ chức.

(Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị chương trình, nội dung và thông báo thành phần dự họp)

Địa điểm:

Hội trường Đài truyền thanh huyện

Chiều:

1-

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện làm việc với Tổ khảo sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả tổ chức thực hiện Đề án 2868

(Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Thị Kim Nghĩa- UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Bàu Bàng lần thứ II

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp


 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trần Tuấn AnhLượt truy cập: 91

Đánh giá bài viết: