Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 07/12 - 11/12/2015


Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 49 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ

(Từ ngày 07-11 đến ngày 11-12-2015)

______________

Thứ Hai

(07-12)

Sáng:

1-

7 giờ 30

 Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1.  Báo cáo Nội dung, chương trình kỳ họp lần 5 Hội đồng nhân dân huyện (HĐND huyện chuẩn bị nội dung);

2.  Báo cáo công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể năm 2015, Kế hoạch năm 2016 (VPHU chuẩn bị);

3.  Nghị quyết về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2015, kế hoạch năm 2016 (VPHU chuẩn bị);

4.  Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ năm 2016 (VPHU chuẩn bị);

5.  Kế hoạch tổng kết chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Ban Tuyên giáo chuẩn bị nội dung);

6.  Kế hoạch biên soạn lịch sử truyền thống huyện Bàu Bàng (Ban Tuyên giáo chuẩn bị nội dung)

7.  Thông qua hồ sơ phát triển đảng (Ban Tổ chức chuẩn bị)

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Thường vụ;

Chánh Văn phòng Huyện ủy.

ND 1 - 3:

Đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện

ND 5 - 6:

Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Địa điểm

Phòng họp VP. HĐND-UBND huyện

2-

7 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Thị Kim Nghĩa – UVTV, Trưởng Ban dân vận dự Hội nghị tổng kết công tác Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện; ra mắt Câu lạc bộ Thơ văn huyện.

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều:

13 giờ 30

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Nguyễn Văn Lập – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự họp kiểm điểm đánh giá năm 2015 của Đảng ủy xã Hưng Hòa

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Hưng Hòa

Thứ Ba

(08-12)

Sáng:

7 giờ 30

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 4  - Mở rộng (Có thư mời riêng)

Địa điểm:

Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện

Chiều:

1-

13 giờ 30

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa Phòng chính trị Bộ CHQS tỉnh với Ban Tổ chức, Ban Dân vận huyện, thị, thành ủy trong công tác tổ chức và công tác dân vận

Địa điểm:

Hội trường B – Thành ủy TDM

2-

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự họp Ban chấp hành Hội Nông dân huyện lần thứ V

Địa điểm:

Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng.

Thứ Tư

(09-12)

Sáng

1-

7 giờ 30

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp kiểm điểm, đánh giá năm 2015 của Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân

Địa điểm:

Viện Kiểm sát nhân dân huyện

2-

7 giờ 30

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự khai mạc tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

3-

8 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giao ban khối Đoàn thể đánh giá tình hình hoạt động năm 2015, đề ra kế hoạch năm 2016.

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo: UBND huyện, Ban Dân vận , UB.MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Phó Chánh Văn phòng Chi và Chuyên viên Trân cùng dự.

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều:

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2015, đề ra kế hoạch năm 2016.

Mời dự:

Các thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 145-QĐ/HU, ngày 05-11-2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Phó Chánh Văn phòng Hận và Chuyên viên Luận dự

Địa điểm:

Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng

Thứ Năm

(10-12)

Sáng

1-

7 giờ 30

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Thành Giàu, UVTV – Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp dân định kỳ

Địa điểm:

Điểm tiếp công dân của huyện

2-

8 giờ 00

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp kiểm điểm, đánh giá năm 2015 của chi bộ Tòa án nhân dân huyện

Địa điểm:

Tòa án nhân dân huyện

Chiều:

1-

13 giờ 30

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận dự.

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

2-

14 giờ 00

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện;

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PC&CC số 6, VP. HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận.

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

Thứ Sáu (11-12)

Sáng:

7 giờ 30

 Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp liên tịch lần 2, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 HĐND huyện

Địa điểm

Phòng họp VP. HĐND-UBND huyện

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo đánh giá tình hình thực hiện năm 2015, đề ra kế hoạch năm 2016.

Mời dự:

Các thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 146-QĐ/HU, ngày 05-11-2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Phó Chánh Văn phòng Hận và Chuyên viên Luận cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trần Tuấn AnhLượt truy cập: 79

Đánh giá bài viết: