Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 07/3 - 11/3/2016

04-03-2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 07/3 - 11/3/2016

Tải lịch


LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 10 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ

(Từ ngày 07-3-2016 đến ngày 11-3-2016)


 

 

Thứ Hai

(07-3)

 

 

 

Sáng:

1-

 

08 giờ 00:

 

Đ/c Bí thư và Phó Bí thư Thường trực họp chi bộ định kỳ tháng 3/2016

Đảng viên Chi bộ Văn phòng Huyện ủy cùng dự họp

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 

2-

09 giờ 00:

Đ/c Bí thư và Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị lấy ý kiến nhận xét nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 

Mời dự:

Cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Huyện ủy

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 

3-

10 giờ 30

Đ/c Bí thư và Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị cán bộ công chức Văn phòng năm 2016

 

 

Mời dự:

Cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Huyện ủy

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 

Chiều:

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Họp mặt kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1976 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng huyện

 

Thứ Ba

(08-3)

 

 

 

Sáng:

 

7 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày lễ lớn huyện nghe thông qua báo cáo kết quả triển khai các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong quý I/2016 và kế hoạch quý II/2016

(Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung và thư mời)

 

 

Mời dự:

Các thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 108-QĐ/HU, ngày 20-10-2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận dự

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Xí nghiệp công trình công cộng.

 

Chiều:

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự họp Ban Thường vụ mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy;

Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở.

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng

 

Thứ Tư

(09-3)

 

 

 

Sáng:

 

7 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW và Tổng kết công tác Phát triển Đảng viên

 

 

Địa điểm:

 Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

 

Chiều:

16 giờ 00:

 Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự họp mặt đầu năm 2016

 

 

Địa điểm:

 Đài Truyền thanh huyện Bàu Bàng

 

Thứ Năm

(10-3)

 

 

 

Sáng:

1-

 

7 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Nguyễn Văn Thương– HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp dân định kỳ

 

 

Địa điểm:

Điểm tiếp công dân của huyện

 

2-

8 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy dự họp Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể nghe thông qua chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2016

(Thường trực Ban chỉ đạo chuẩn bị nội dung và thư mời)

 

 

Mời dự:

Thành viên Ban chỉ đạo theo quyết định số 144-QĐ/HU, ngày 05-11-2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận dự

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Xí nghiệp công trình công cộng

 

Chiều:

1-

 

13 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận dự

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

 

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PC&CC số 6, VP. HĐND - UBND huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận.

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 

Thứ sáu

(11-3)

 

 

 

Sáng:

08 giờ 30:

 Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Lễ công nhận Trường Tiểu học Tân Hưng đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3

 

 

Địa điểm:

Trường Tiểu học Tân Hưng


 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Trần Tuấn Anh


Lượt truy cập: 89

Đánh giá bài viết: