Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 08/5/2017 - 13/5/2017

05-05-2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 08/5/2017 - 13/5/2017

Tải lịch


LỊCH LÀM VIỆC        

Tuần thứ 19 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 08-5-2017 đến ngày 13-5-2017) 


Thứ Hai

(08/5)

Sáng

09 giờ 00:

Đ/c Bí thư và Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp chi bộ Văn phòng định kỳ tháng 5 năm 2017

* Tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Ba

(09/5)

Sáng

07 giờ 30:

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1.    Kế hoạch tổ chức trồng cây và trồng cây phân tán năm 2017;

2.    Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (giai đoạn 2016-2020) theo tinh thần Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 05-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (UBND huyện chuẩn bị nội dung 1,2);

3.    Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 01-12-2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới (Công an huyện chuẩn bị);

4.    Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị);

5.    Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Bàu Bàng giai đoạn 2017-2020;

6.    Kế hoạch phát triển tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân trong tình hình mới (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung 5,6);

7.    Kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng “trong sạch, vững mạnh”;

8.     Công tác đảng viên (BTC HU chuẩn bị nội dung 7,8);

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy;

ND1-2:

Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Văn phòng HĐND-UBND;

ND1:

Trưởng Phòng Kinh tế huyện;

ND2:

Trưởng Phòng Tư pháp; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện

ND3:

Đại diện lãnh đạo Công an huyện;

ND4:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

ND5,6:

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy;

ND5:

Chủ tịch Hội Nông dân huyện;

ND6:

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện;

ND7,8:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy;

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Tư

(10/5)

Sáng

11 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Khánh thành Nhà thờ chúa Kitô vua - Giáo xứ Cây Trường

Địa điểm:

Giáo xứ Cây Trường

Thứ Năm

(11/5)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Khai mạc Hội thi Báo cáo viên – Tuyên truyền viên giỏi huyện Bàu Bàng năm 2017

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

2-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện  tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Đại diện Lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy; Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PCCC số 6; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

15 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy nghe thông qua Văn kiện Đại hội và Đề án nhân sự BCH Hội Cựu chiến binh huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2017-2022

Mời dự:

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Thường trực Hội cựu Chiến binh huyện

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(12/5)

Chiều

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị lãnh đạo các huyện, thị phía Bắc và các doanh nghiệp năm 2017 (Có Chương trình riêng)

Cùng dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện;

Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Tài chính - kế hoạch, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý Dự án, Kinh tế;

Bí thư, Chủ tịch UBND 7 xã;

Lãnh đạo 02 Văn phòng. Huyện ủy và Văn phòng HĐND-UBND huyện

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ bảy

(13/5

Sáng

08 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Lễ động thổ Công ty TNHH Yue Chang  (Việt Nam)

Địa điểm:

Đường N10, Khu Công nghiệp - Đô thị Bàu Bàng


 

                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan
Lượt truy cập: 85

Đánh giá bài viết: