Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 14/3 - 18/3/2016

11-03-2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 14/3 - 18/3/2016

 

 Tải lịch

 

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 11 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ

(Từ ngày 14-3-2016 đến ngày 18-3-2016)

______________                                                                                                            

 

Thứ Hai

(14-3)

 

 

 

 

 

Thường trực Huyện ủy đi công tác cơ sở

 

Thứ Ba

(15-3)

 

 

 

Sáng:

1-

 

7 giờ 30:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp giao ban khối nội chính quý I năm 2016

 

 

Mời dự:

Đại diện: Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo: Ban Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận, UBKT, VP.HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Phòng Cảnh sát PCCC số 6, Trung tâm Phát triển Quỹ đất;

Phó Chánh Văn phòng Hận và chuyên viên Luận cùng dự

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBDN huyện

 

2-

9 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 3 - khóa X, thông qua phương hướng chuẩn bị cơ cấu, nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

 

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

 

Chiều:

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự hội nghị giao ban khối Đoàn thể nghe báo cáo tình hình hoạt động quý I và phương hướng quý II/2016

 

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo: UBND huyện, Ban Dân vận, UB.MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

Phó Chánh Văn phòng Chi và chuyên viên Luận cùng dự.

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 

Thứ Tư

(16-3)

 

 

 

Sáng:

09 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Tổng kết Công tác SXKD Công ty CP Cao su Phước Hòa năm 2015

 

 

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm VHTT Cty CP Cao su Phước Hòa

 

Chiều:

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị giao ban Khối đảng nghe thông qua chương trình làm việc năm 2016, tình hình hoạt động quý I và phương hướng quý II/2016

 

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận cùng dự

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 

Thứ Năm

(17-3)

 

 

 

Sáng:

1-

 

 

7 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Lưu Văn Long– UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy tiếp dân định kỳ

 

 

Địa điểm:

Điểm tiếp công dân của huyện

 

2-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy đi khảo sát sông Thị Tính

 

 

Mời dự:

Lãnh đạo UBND huyện, Trưởng Phòng kinh tế, Chủ tịch UBND xã Long Nguyên, Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy

 

 

Địa điểm:

Tập trung tại UBND xã Long Nguyên

 

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cơ sở đợt I năm 2016

 

 

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

 

3-

 

7 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Lưu Văn Long– UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy tiếp dân định kỳ

 

 

Địa điểm:

Điểm tiếp công dân của huyện

 

Chiều:

1-

 

13 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận dự

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

 

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PC&CC số 6, VP. HĐND - UBND huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận.

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 

Thứ sáu

(18-3)

 

 

 

Sáng:

1-

 

07 giờ 30:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp UBND huyện định kỳ quý I/2016

Chánh Văn phòng Huyện ủy và chuyên viên Luận cùng dự

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng

 

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các huyện, thị, thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

 

 

Địa điểm:

Hội trường B – Công an tỉnh Bình Dương

 

3-

08 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Huỳnh Công Du - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

 

 

Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị - Sự kiện Lucky Square, TP mới Bình Dương

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

 

 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Tuấn Anh


 

 


Lượt truy cập: 82

Đánh giá bài viết: