Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 16/11 - 20/11/2015

13-11-2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 16/11 - 20/11/2015

 Tải lịch     Tải Thông báo phân công dự 20/11

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 46 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ

(Từ ngày 16-11 đến ngày 20-11-2015)

 

 

Thứ Hai

(16-11)


 

 

Sáng:

7 giờ 30

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Đại hội Đại biểu Hội cựu giáo chức huyện Bàu Bàng lần I nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

 

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

 

Chiều:

13 giờ 30

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự giao ban khối đảng tháng 11/2015

 

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện, Ban Tổ chức, Tuyên giáo, UBKT, Dân vận, UB.MTTQ, Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Chánh Văn phòng và chuyên viên Luận cùng dự.

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 

Thứ Ba

(17-11)

 

 

 

Sáng:

1-


7 giờ 30

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự giao ban khối nội chính tháng 11/2015

 

 

Mời dự:

Đại diện: Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Đại diện Lãnh đạo: Ban Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận, UBKT, VP.HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Phòng Cảnh sát PCCC số 6, Trung tâm Phát triển Quỹ đất;

Chánh Văn phòng và chuyên viên Việt cùng dự

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

 

2-

8 giờ 00

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam của tỉnh Bình Dương

 

 

Địa điểm:

Trung tâm hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương

 

Chiều:

13 giờ 30

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị triển khai nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế

 

 

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

 

Thứ Tư

(18-11)

 

 

 

Sáng:

7 giờ 30

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp UBND huyện định kỳ tháng 11/2015

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng

 

Chiều:

13 giờ 30

Đ/c Phó Bí thư Thường trực – Trưởng Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể dự khai mạc hội nghị triển khai Luật Hợp tác xã

 

 

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

 

Thứ Năm

(19-11)


 

 

Sáng:

1-


7 giờ 30

 

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Lưu Văn Long, UVTV – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tiếp dân định kỳ

Chuyên viên Việt cùng dự

 

 

Địa điểm

Địa điểm tiếp công dân của huyện

 

2-

8 giờ 00

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp mặt kỷ niệm 33 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2015)

 

 

Địa điểm

Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bàu Bàng

 

Thứ Sáu (20-11)


 

 

Sáng:

1-


7 giờ 30

 

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Lãnh đạo HĐND, UBND dự họp mặt kỷ niệm 33 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2015) ở các trường (theo thông báo phân công của TT.HU)

 

2-

7 giờ 30

Đ/c Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Thường trực và đ/c Võ Thị Kim Nghĩa UVTV, Trưởng ban Dân vận dự họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015) của huyện

 

 

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

 


Lượt truy cập: 77

Đánh giá bài viết: