Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 17/10 - 21/10/2016

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC            

Tuần thứ 42 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 17-10-2016 đến ngày 21-10-2016) 


Thứ Hai

(17-10)

Sáng:

1-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban Khối nội chính tháng 10 năm 2016

 

Mời dự:

Đại diện: Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Phòng Cảnh sát PCCC số 6, Trung tâm phát triển Quỹ đất

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và chuyên viên Luận cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng  HĐND-UBND huyện

 

2-

09 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự họp Tiểu ban Quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025

 

Mời dự:

Đ/c Lưu Văn Long, UVTV, Chủ nhiệm UBKT;

Đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;

Đ/c Võ Thị Mỹ Loan, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng  HĐND-UBND huyện

 

Chiều:

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban Khối Đảng tháng 10 năm 2016

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện, các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và chuyên viên Trân dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 

 Thứ Ba

(18-10)

Sáng:

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp UBND huyện định kỳ tháng 10 năm 2016

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và chuyên viên Luận cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

2-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Khai mạc Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy năm 2016

Địa điểm:

Trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC số 6

3-

09 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Huỳnh Công Du, UVTV, Q.Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự Hội nghị Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

Chiều:

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy dự Họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy năm 2016

(Có thư mời riêng)

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Tư

(19-10[H1] )

Sáng:

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Họp nghe thông qua Văn kiện Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Lai Uyên

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Lai Uyên

2-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Huỳnh Công Du, UVTV, Q. Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016

Địa điểm :

Phòng họp Xí nghiệp công trình công cộng huyện

Chiều:

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy nghe thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 (UBND huyện chuẩn bị nội dung)

Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Thứ Năm

(20-10)

Sáng:

07 giờ 30:

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1.       Thông qua thiết kế Hội trường;

2.       Báo cáo tình hình phát triển KT - XH - QP, AN tháng 10/2016, kế hoạch tháng 11/2016;

3.        Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2017 (UBND huyện chuẩn bị nội dung 1,2,3);

4.       Báo cáo tình hình công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tháng 10/2016, Kế hoạch tháng 11/2016 (VPHU chuẩn bị);

5.       Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05-12-2011 của Bộ Chính trị về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn” trên địa bàn huyện;

6.       Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung 4, 5);

7.       Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 08-KL/TW, ngày 02-8-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng cốt cán trong tôn giáo (Ban Dân vận chuẩn bị);

8.       Nội dung gợi ý kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (UBKT Huyện ủy chuẩn bị);

9.        Công tác cán bộ và hồ sơ phát triển Đảng (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị).

Mời dự:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

- Chánh Văn phòng Huyện ủy         

ND1-3:

Đại diện: Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện;

ND 3:

Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin; Giám đốc Trung tâm Văn hóa – thể thao;

ND 5,6:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

ND 5:

Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo;

ND 7:

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy;

ND 8:

Đại diện lãnh đạo UBKT Huyện ủy;

ND 9:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy;

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều:

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận, Trân

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PC&CC số 6, Văn phòng HĐND - UBND huyện; 

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận, Trân

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(21-10)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện.

2-

09 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy thăm và làm việc với Ban Lãnh đạo Khu Công nghiệp Tân Bình

Cùng đi:

Đ/c Huỳnh Công Du, UVTV, Q.Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy;

Đại diện: Lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Tài nguyên - Môi trường;

Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND các xã Tân Hưng, Hưng Hòa; Chánh Văn phòng Huyện ủy

Địa điểm:

Tập trung tại Văn phòng Huyện ủy trước 08 giờ 30 phút để cùng đi (Phòng LĐ-TB&XH huyện chuẩn bị phương tiện)


Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công QuanLượt truy cập: 93

Đánh giá bài viết: