Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 17/6 - 24/6/2016

17-06-2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 17/6 - 24/6/2016

Tải lịch

 LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 25 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ

(Từ ngày 20-6-2016 đến ngày 24-6-2016)

 

Thứ Hai

(20-6)

 

 

Sáng:

1-

 

08 giờ 00:

 

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925 - 21/6/2016

 

Cùng đi:

Đ/c Võ Thành Giàu - UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện,

Đ/c Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin, Đ/c Trưởng Đài Truyền thanh huyện

2-

08  giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Văn Thương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị tôn vinh những người Hiến máu tình nguyện huyện Bàu Bàng  năm 2016

 

Địa điểm:

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều:

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp UBND huyện định kỳ tháng 6 năm 2016

Chánh Văn phòng cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Ba

(21-6)

 

 

Sáng:

07 giờ 30:

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1. Báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể 6 tháng đầu năm 2016, Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 (VPHU chuẩn bị);

2. Báo cáo tình hình phát triển KT- XH - QP, AN 6 tháng đầu năm 2016, Kế hoạch 6 tháng cuối năm và nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7 năm 2016 (UBND huyện chuẩn bị);

3. Báo cáo tình hình XDCB 06 tháng đầu năm 2016, kế hoạch 06 tháng cuối năm 2016 (UBND huyện chuẩn bị);

4.  Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách, xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm (UBND huyện chuẩn bị);

5. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh huyện Bàu Bàng 05 năm, giai đoạn 2016-2020 (UBND huyện chuẩn bị);

6. Chương trình hành động của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 (Ban Tuyên giáo chuẩn bị);

7. Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tính chiến đấu của công tác tư tưởng trong tình hình mới” (Ban Tuyên giáo chuẩn bị);

8. Thông qua hồ sơ phát triển Đảng (Ban Tổ chức chuẩn bị)

 

Mời dự:

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ;

Chánh Văn phòng Huyện uỷ

 

ND 2-5:

Đại diện Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Đại diện lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện;

 

ND 2-5:

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;

 

ND 6-7:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

 

ND 8:

Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Chiều:

1-

 

13 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo quá trình quản lý, sử dụng đối với khu đất trường thiếu niên 3

(UBND huyện chuẩn bị báo cáo)

 

Mời dự:

Đ/c Nguyễn Văn Thương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện; Chánh Thanh tra huyện, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường;

Bí thư, Chủ tịch UBND xã Trừ Văn Thố;

Chánh Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

2-

15 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo về việc thu hồi phần đất 5,9 ha ở xã Hưng Hòa để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng

(UBND huyện chuẩn bị báo cáo)

 

Mời dự:

Đ/c Nguyễn Văn Thương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện; Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chánh Thanh tra huyện; Giám đốc Chi nhánh Trung tâm phát triển Quỹ đất;

Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa;

Chánh Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Tư

(22-6)

 

 

Sáng:

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh

 

Cùng dự:

Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch UB.MTTQ huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch

Bí thư Đảng ủy các xã; Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UB.MTTQ xã

 

Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh Bình Dương

Chiều:

16 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập mạng Vinaphone và tri ân khách hàng của Trung tâm Kinh doanh VNPT Bình Dương

 

Địa điểm:

Sảnh A, Công viên Văn hóa Thanh Lễ Bình Dương

Thứ Năm

(23-6)

 

 

Sáng:

1-

 

07 giờ 30:

 

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025 (UBND huyện chuẩn bị)

 

Mời dự:

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ;

Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo UBND huyện; Đại diện lãnh đạo VP. HĐND-UBND huyện; Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch

Chánh Văn phòng Huyện uỷ và Chuyên viên Luận dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí  Nguyễn Minh Hiếu – HUV, Chánh Thanh tra huyện tiếp công dân định kỳ

 

Địa điểm:

Địa điểm tiếp công dân huyện

Chiều:

 

 

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PC&CC số 6, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(24-6)

 

 

Sáng:

1-

 

07 giờ 30:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị cho Bộ Quốc phòng kiểm tra toàn diện về công tác quân sự, quốc phòng địa phương

Chánh Văn phòng cùng dự

 

Địa điểm:

Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Văn Lập – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự kỳ họp Thứ nhất HĐND xã Hưng Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Hưng Hòa

3-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Thị Kim Nghĩa - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự kỳ họp Thứ nhất HĐND xã Lai Hưng khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Lai Hưng

4-

09 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp Thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày)

 

Địa điểm:

Hội trường B - Văn phòng Tỉnh ủy, Tầng 17

Chiều:

 

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc mở Kho ngoại quan

 

Mời dự:

- Đ/c Nguyễn Văn Thương- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Giám đốc Xí nghiệp phát triển Công nghiệp - Đô thị Thới Hòa -Bàu Bàng;

Chánh Văn phòng và Chuyên viên Luận dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

 


 


Lượt truy cập: 81

Đánh giá bài viết: