Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 19/9 - 23/9/2016Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 38 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 19-9-2016 đến ngày 23-9-2016) 

Thứ Hai

(19-9)

Sáng:

09 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp Tiểu ban quy hoạch cán bộ.

Mời dự:

-Đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức HU;

-Đ/c Lưu Văn Long, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy;

-Đ/c Võ Thị Mỹ Loan, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy.

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

Chiều:

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp UBND huyện định kỳ tháng 9 năm 2016

* Chánh Văn phòng và chuyên viên Luận cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Thứ Ba

(20-9)

Sáng:

07 giờ 30:

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1- Báo cáo tình hình khai giảng năm học mới 2016-2017 (UBND huyện chuẩn bị);

2. Báo cáo tình hình công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể quý III/2016, Kế hoạch quý IV/2016 (VPHU chuẩn bị);

3. Báo cáo tình hình phát triển KT - XH, QP - AN 9 tháng đầu năm, kế hoạch quý IV/2016 (UBND huyện chuẩn bị);

4. Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách, công tác XDCB 9 tháng đầu năm 2016 và những biện pháp thực hiện của những tháng còn lại (UBND huyện chuẩn bị);

5. Kế hoạch họp mặt các doanh nghiệp (lần thứ 3) nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (UBND huyện chuẩn bị) ;

6. Báo cáo kết quả kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (UBKT Huyện ủy chuẩn bị);

7. Báo cáo công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 (Ban Tổ chức chuẩn bị);

8. Hồ sơ phát triển Đảng (Ban Tổ chức chuẩn bị).

Mời dự:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

- Đ/c Huỳnh Công Du, HUV, Quyền Trưởng Ban Dân vận HU;

- Chánh Văn phòng Huyện ủy.

ND1-5:

Đại diện: Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện;

ND 1:

Đại diện Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng Trường THPT Bàu Bàng

ND3,4:

Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Tài chính - kế hoạch huyện; Quản lý đô thị, Quản lý dự án và Chi cục thuế.

ND5:

Trưởng Phòng Kinh tế huyện

ND6:

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

ND7,8:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều:

1-

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ năm 2016 tại xã Cây Trường

Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Cây Trường

2-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Đỗ Văn Thanh, HUV, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể huyện dự Cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới” tỉnh Bình Dương năm 2016

Địa điểm:

Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Dương

Thứ Tư

(21-9)

           

Sáng:

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy đi thăm trang trại chăn nuôi gà Sáu Nguyên, xã Long Nguyên

Cùng đi:

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện, Hội Nông dân huyện, Phòng Kinh tế huyện, UBND xã Long Nguyên, Hội Nông dân xã Long Nguyên; Phóng viên Đài truyền thanh huyện; Phó Chánh Văn phòng Hận.

(UBND xã Long Nguyên phụ trách liên hệ, dẫn đoàn đến trang trại)

Địa điểm:

Tập trung tại UBND xã Long Nguyên

Thứ Năm

(22-9)

Sáng:

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công Đ/c Lưu Văn Long, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp dân huyện

Chiều:

1-

13 giờ 30:

 Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận, Trân

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PC&CC số 6, Văn phòng HĐND - UBND huyện;  

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận, Trân

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(23-9)

Sáng:

08 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày lễ lớn huyện nghe thông qua báo cáo kết quả triển khai các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong quý III/2016 và kế hoạch quý IV/2016

(Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung và thư mời)

Mời dự:

Các thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 108-QĐ/HU, ngày 20-10-2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan

Lượt truy cập: 86

Đánh giá bài viết: