Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 22/02 - 26/02/2016

19-02-2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 22/02 - 26/02/2016

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 08 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ

(Từ ngày 22-02-2016 đến ngày 26-02-2016)


 

 

Thứ Hai

(22-2)

 

 

 

Sáng:

1-

 

7 giờ 30

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị hội trại tòng quân năm 2016

 

 

Mời dự:

Đại diện UBND huyện; Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin, Bí thư Huyện đoàn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Giám đốc Xí nghiệp Công trình công cộng; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Lai Uyên. Chánh Văn phòng cùng dự

 

 

Địa điểm:

Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng

 

2-

8 giờ 00

Đ/c Phó Bí thư thường trực dự họp mặt kỷ niệm ngày thơ Việt Nam của Câu lạc bộ thơ văn – Hội người cao tuổi huyện Bàu Bàng

 

 

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

 

Chiều:

13 giờ 30:

Họp Ban thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1.     Báo cáo công tác xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể tháng 02, kế hoạch tháng 03 năm 2016 (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị);

2.     Báo cáo kinh tế - xã hội – quốc phòng an ninh tháng 2, một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2016 (UBND huyện chuẩn bị);

3.     Báo cáo công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Thường trực HĐND huyện chuẩn bị);

4.     Đề cương Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2016 - 2020;

5.     Thông qua hồ sơ phát triển đảng (Ban tổ chức chuẩn bị nội dung 4 - 5).

 

 

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

 

ND 1 - 3:

Đại diện Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện;

Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện

 

 

ND 4-5:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

 

Thứ Ba

(23-2)

 

 

 

Sáng:

1-

 

7 giờ 30

 

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2015

Đ/c Trưởng Ban Tổ chức cùng dự

 

 

Địa điểm

Hội trường B, Thành uỷ Thủ Dầu Một

 

2-

7 giờ 00

Đ/c Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện ủy dự lễ khai mạc Hội trại Tòng quân huyện Bàu Bàng năm 2016

 

 

Địa điểm:

Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng

 

Chiều:

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy giao ban Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã tháng 02 năm 2016

 

 

Mời dự:

- Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UB.MTTQ huyện.

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện; Công an, Quân sự, Tòa án, Ban Quản lý dự án, Chi cục thuế, Kho bạc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất.

- Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND các xã;

- Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và chuyên viên Luận

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Xí nghiệp công trình công cộng

 

Tối:

18 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự lễ bế mạc Hội trại tòng quân năm 2016

 

 

Địa điểm:

Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng

 

Thứ Tư

(24-2)

 

 

 

Sáng:

1-

 

7 giờ 00:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự lễ giao nhận quân năm 2016

 

 

Địa điểm:

Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng

 

2-

7 giờ 45:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Nguyễn Văn Lập – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng đợt 1 năm 2016

 

 

Địa điểm:

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

 

Chiều:

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2015, triển khai phương hướng năm 2016 của Đảng ủy khối Đảng – đoàn thể

Các đồng chí Đảng viên Chi bộ Văn phòng cùng dự

 

 

Địa điểm:

Hội trường Xí nghiệp Công trình công cộng

 

Thứ Năm

(25-2)

 

 

 

Sáng:

1-

 

7 giờ 30

 

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 

Địa điểm:

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

 

2-

7 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Nguyễn Minh Hiếu – HUV, Chánh Thanh tra huyện tiếp dân định kỳ

 

 

Địa điểm

Điểm tiếp công dân của huyện

 

Chiều:

1-

 

13 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận dự

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 

2-

14 giờ 00

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

 

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PC&CC số 6, VP. HĐND - UBND huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận.

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 

Thứ sáu

(26-2)

 

 

 

Sáng:

16 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Nguyễn Văn Lập – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng đợt 1 năm 2016

 

 

Địa điểm:

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

 

 

 

Thường trực đi công tác cơ sở

 

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Trần Tuấn Anh


Lượt truy cập: 79

Đánh giá bài viết: