Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 24/10 - 28/10/2016

Tải lịch


LỊCH LÀM VIỆC            

Tuần thứ 43 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 24-10-2016 đến ngày 28-10-2016) 

Thứ Hai

(24-10)

Chiều:

14 giờ 00 :

Thường trực Huyện uỷ nghe thông qua đề án thành lập Thị trấn Bàu Bàng

* Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm :

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

 Thứ Ba

(25-10)

Sáng:

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị nhân chứng góp ý bản thảo biên soạn lịch sử truyền thống đấu tranh và xây dựng huyện Bàu Bàng (Thường trực Ban Chỉ đạo chuẩn bị chương trình, nội dung)

* Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Chiều:

1-

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ ba HĐND tỉnh khóa IX

Địa điểm :

Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng.

2-

15 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp lãnh đạo Công ty Giày Thái Bình và Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa.   

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Tư

(26-10)

Chiều:

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ ba HĐND tỉnh khóa IX

Địa điểm:

Hội trường Ủy ban nhân dân xã Long Nguyên.

Thứ Năm

(27-10)

Sáng:

1-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ ba HĐND tỉnh khóa IX

Địa điểm:

Hội trường Ủy ban nhân dân xã Hưng Hòa.

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Trương Văn Tài, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm

Trụ sở tiếp công dân huyện

Chiều:

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận, Trân

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PC&CC số 6, Văn phòng HĐND - UBND huyện; 

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận, Trân

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(28-10)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Lai Uyên năm 2016 (cả ngày)

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận cùng dự

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Lai Uyên

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công QuanLượt truy cập: 83

Đánh giá bài viết: