Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 4/1 - 8/1/2016

31-12-2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 4/1 - 8/1/2016

Tải lịch

 LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 01 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ

(Từ ngày 04-1-2016 đến ngày 08-01-2016)


 

Thứ Hai

(4-1)

 

 

 

Sáng:

1-

 

8 giờ 30

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy thăm và làm việc với Tổng Công ty Sản Xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (3/2)

Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng đi

 

2-

09 giờ 00

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp mặt nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2016)

 

 

Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị Lucky Square

 

Thứ Ba

(5-1)

 

 

 

Sáng:

1-

 

7 giờ 30

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

 

Địa điểm:

Hội trường B – Tỉnh ủy

 

2-

7 giờ 30

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp Hội đồng thi đua xét đánh giá chất lượng đảng viên, đánh giá cán bộ và đánh giá tổ chức cơ sở đảng năm 2015 nghe thông qua dự thảo báo cáo đánh giá tổ chức cơ sở đảng năm 2015

 

 

Mời dự:

Thành viên Hội đồng theo quyết định số 182-QĐ/HU ngày 18-11-2015 của Ban thường vụ Huyện ủy

(Ban Tổ chức Huyện ủy – Thường trực Hôi đồng chuẩn bị nội dung, tài liệu họp)

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng

 

Chiều:

13 giờ 30

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Ban chỉ đạo xây dựng đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

 

 

Mời dự:

Thành viên Ban chỉ đạo theo quyết định số 187-QĐ/HU ngày 18-11-2015 của Ban thường vụ Huyện ủy và Thành viên Tổ Biên tập theo quyết định số 01-QĐ/BCĐ của Trưởng Ban Chỉ đạo

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng

 

Thứ Tư

(6-1)

 

 

 

Sáng:

7 giờ 30

Họp Ban thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1-    Thông qua Đề cương các Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI (Thường trực các Ban chỉ đạo);

2-    Kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp (HĐND huyện chuẩn bị);

3-    Kế hoạch thăm tặng quà Tết (UBND huyện chuẩn bị nội dung);

4-    Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban thường vụ Huyện ủy;

5-    Báo cáo kết quả thực hiện mô hình gần dân sát dân;

6-    Báo cáo kết quả triển khai chuyên đề năm 2015 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và danh sách khen thưởng (Ban Tuyên giáo chuẩn bị nội dung 4 - 6);

7-    Báo cáo đánh giá tổ chức cơ sở Đảng năm 2015 (Ban Tổ chức chuẩn bị);

8-    Hồ sơ phát triển Đảng (Ban Tổ chức chuẩn bị);

 

 

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

 

ND 1 - 3:

Đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện;

 

 

ND 1:

Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng các Đề án

 

 

ND 3:

Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

 

 

ND 4-6:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

 

ND 7, 8:

Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

 

Chiều:

13 giờ 30

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư Thường trực họp chi bộ  định kỳ tháng 01/2016

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 

Thứ Năm

(7-1)

 

 

 

Sáng:

1-

 

7 giờ 30

 

Thường trực Huyện ủy dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ Năm – Mở rộng (Có thư mời riêng)

 

 

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện

 

2-

7 giờ 30

Thường trực Huyện ủy phân công Đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện tiếp dân định kỳ

 

 

Địa điểm

Điểm tiếp công dân của huyện

 

Chiều:

1-

 

13 giờ 30

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận dự

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 

2-

14 giờ 00

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

 

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PC&CC số 6, VP. HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Luận.

 

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 

Thứ sáu

(8-1)

 

 

 

Sáng:

1-

 

7 giờ 30

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị triển khai, quán triệt các Văn kiện Hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

 

 

Cùng dự:

- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện;

- Các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện;

- Các đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND các xã.

 

 

Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh Bình Dương

 

2-

7 giờ 30

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự tổng kết công tác Công đoàn năm 2015, triển khai phương hướng năm 2016

 

 

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị

 

Chiều:

16 giờ 30

Thường trực Huyện ủy họp mặt tổng kết năm 2015 của Tổng công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương – TNHH MTV (3/2)

Chánh Văn phòng cùng dự

 

 

Địa điểm

Văn phòng Tổng Công ty


Lượt truy cập: 97

Đánh giá bài viết: