Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần thứ 21 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ ngày 21-5-2018 đến ngày 25-5-2018)

18-05-2018

Lịch làm việc tuần thứ 21 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ ngày 21-5-2018 đến ngày 25-5-2018)

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần thứ 21 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(từ ngày 21-5-2018 đến ngày 25-5-2018)


Thứ Hai (21/5)

Sáng

06 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự Lễ phát động “Tết trồng cây” kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

*Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Đường N16, Khu công nghiệp Bàu Bàng

Thứ Ba (22/5)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Lễ Tổng kết năm học 2017-2018 tại Trường THPT Bàu Bàng

Cùng dự:

Đ/c Lê Thanh Tâm, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa điểm:

Trường THPT Bàu Bàng

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự họp liên tịch lần 1 chuẩn bị kỳ họp thứ 9 (thường lệ giữa năm 2018) HĐND huyện khóa II nhiệm kỳ 2016-2021

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Tư

(23/5)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện;

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng (Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông báo)

Địa điểm:

Hội trường A- UBND thành phố Thủ Dầu Một

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Huỳnh Công Du, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 6 tháng đầu năm 2018 – cụm thi đua các huyện, thị phía Bắc

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Năm

(24/5)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

1.   Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, từ ngày 01-4-2014 đến 31-12-2017 (UBKT Huyện ủy chuẩn bị);

2.   Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị);

3.   Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc (Ban Dân vận chuẩn bị nội dung);

4.   Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”;

5.   Công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 (A2);

6.   Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Hội Nông dân huyện Bàu Bàng, nhiệm kỳ 2018-2023;

7.   Công tác phát triển Đảng (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 4, 5, 6, 7).[1]

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Phó Chánh văn phòng Hận cùng dự;

ND1:

Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

ND2:

Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

ND3:

Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy

ND6:

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

ND 4,5,6,7:

Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Lê Thanh Tâm, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PC&CC số 6, Văn phòng HĐND – UBND huyện;

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận, Việt cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(25/5)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Lễ Tổng kết năm học 2017-2018 tại Trường THCS Long Bình

Địa điểm:

Trường THCS Long Bình

2-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ Tổng kết năm học 2017-2018 tại Trường THCS Lai Uyên

Địa điểm:

Trường THCS Lai Uyên

3-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Lễ Tổng kết năm học 2017-2018 tại Trường THCS Cây Trường

Địa điểm:

Trường THCS Cây Trường

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh khóa IX

Địa điểm:

UBND xã Trừ Văn Thố


                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Công QuanLượt truy cập: 86

Đánh giá bài viết: