Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc tuần thứ 50-2019của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy từ ngày 09/12/2019 đến 13/12/2019

06-12-2019

Lịch làm việc tuần thứ 50-2019của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy từ ngày 09/12/2019 đến 13/12/2019

Thứ Hai

(09/12)

 

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở

Thứ ba

(10/12)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 33-mở rộng (Có Chương trình và Thông báo triệu tập riêng)

Địa điểm:

Hội trường huyện

Thứ Tư

(11/12)

 

Sáng

1-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy chủ trì Họp Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn huyện (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung, chương trình và thông báo thành phần dự họp)

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

2-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Huỳnh Công Du, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam huyện dự tổng kết năm 2019 của Ban Liên lạc nữ kháng chiến huyện Bàu Bàng.

Địa điểm:

Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Năm

(12/12)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Võ Thị Kim Nghĩa, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp dân huyện

2-

09 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự họp nghe báo cáo gia hạn thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (theo lịch của UBND tỉnh)

Địa điểm:

Hội trường A- UBND tỉnh

Chiều

1-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng  Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu (13/12)

Sáng

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

1.     Kế hoạch Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; mừng Đảng, mừng xuân 2020 và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

2.     Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2020 (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung 1,2);

3.     Thông qua đề án nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Cây Trường nhiệm kỳ 2020-2025;

4.     Thông qua đề án nhân sự Đại hội Chi bộ Tòa án nhiệm kỳ 2020-2025;

5.     Báo cáo Tổng kết thực hiện Chương trình số 08-CTr/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020;

6.     Báo cáo Tổng kết thực hiện Chương trình số 09-CTr/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý huyện Bàu Bàng giai đoạn 2016-2020;

7.     Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cán bộ và công tác đảng viên (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 3,4,5,6,7)

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Đ/c Hoàng Hữu Diễn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện,

Chánh Văn phòng Huyện ủy

ND1,2:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

ND 3-7:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

ND3:

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cây Trường

ND4:

Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Tòa án

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị kiểm điểm Đảng ủy Quân sự

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Công QuanLượt truy cập: 99

Đánh giá bài viết: