Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Ngân hàng CSXH huyện Bàu Bàng giải ngân các nguồn vốn vay tại xã Long Nguyên

30-06-2022

Thực hiện Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Để đảm bảo các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi trong thời gian sớm nhất để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; được hỗ trợ lãi suất theo qui định của Chính phủ.. Ngày 29/6/2022 tại UBND xã Long Nguyên Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bàu Bàng giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 54 lao động với số tiền 2 tỷ 700 triệu đồng.

Trong thời gian này (2022) các đối tượng vay vốn được hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH có lãi suất vay vốn trên 6%/năm. Khách hàng vay vốn phải đúng đối tượng thụ hưởng của từng chương trình tín dụng chính sách và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định,

Tính đến nay, các Hội đoàn thể xã Long Nguyên đã nhận ủy thác các nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng số tiền 49 tỷ 500 triệu đồng, với 1.386 hộ vay.

Sau khi giải ngân, NHCSXH sẽ phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát để các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, đồng thời tiếp tục rà soát, tiếp nhận hồ sơ để thực hiện cho vay theo kế hoạch của cấp trên giao.


KIM NHỚ - THANH HIỆP

Lượt truy cập: 733

Tag: sản xuất kinh doanh , xã long nguyên , ngân hàng csxh , nguồn vay vốn

Đánh giá bài viết: