Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Nhu cầu tuyển dụng tháng 11/2018

20-11-2018

Nhu cầu tuyển dụng tháng 11/2018

Thông tin tuyển dụng đăng tháng 11/2018 được đính kèm trong tập tin sau:

TUYỂN DỤNG THÁNG 11