Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Nhu cầu tuyển dụng tháng 7/2017

17-07-2017

Nhu cầu tuyển dụng tháng 7/2017

DANH SÁCH NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC
 DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2017
Tên Doanh nghiệp Địa chỉ/
điện thoại
Vị trí tuyển Ghi chú
Công ty TNHH
Nông sản Đài Việt
Lai Hưng 02 trung cấp thú y Điều kiện:
- Có bằng trung cấp thú y trở lên.
Công ty CP Becamex Long Nguyên  15 LĐPT.
 03 xe nâng.
 02 thợ điện.
 01 thợ cơ khí
Điều kiện:
- LĐPT: có sức khỏe tốt.
- Có trình độ và kinh nghiệm trong các vị trí tuyển dụng.
Công ty TNHH Minh Trí Long Nguyên  - 100 LĐPT Điều kiện:
- LĐPT: có sức khỏe tốt. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực cửa xẻ gỗ.
Công ty TNHH Phú Thành Lai Uyên  - 10 LĐPT. Điều kiện:
 Không
Công ty TNHH Hân Cát Lợi  Lai Hưng  - 200 lao động có tay nghề may.
 - 01 nghiệp vụ tiếng Hoa.
Điều kiện:
- LĐPT: ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành may, có tay nghề may.
- Nghiệp vụ tiếng Hoa: Hoa văn lưu loát.
Công ty TNHH
Thép & XD Tự Lực
Lai Uyên   - 05 NV văn phòng biết tiếng Trung.
 - 01 Trợ lý giám đốc.
 - 01 NV văn phòng.
 - 04 NV bán hàng.
 - 01 NV ATLĐ.
 - 02 Thợ điện.
 - 20 công nhân hàn, tiện.
Điều kiện:
- có trình độ trung cấp, cao đẳng ngành điện trở lên.
Công ty TNHH
RK. Resouces
Lai Uyên  - 300 LĐPT.
 - 04 marketing
Điều kiện:
- LĐPT: Không.
- Marketing: tiếng anh lưu loát.
Công ty TNHH
EWHA VINA
Lai Uyên  - 20 LĐPT.
 - 01 kế toán tổng hợp.
 - 01 kế toán kho.
Điều kiện:
- LĐPT: không cần kinh nghiệm
- Kế toán tổng hợp: kinh nghiệm 3 năm trở lên.
 - Kế toán kho: có kinh nghiêp kế toán 02 năm trở lên.
Công ty CP Trường Phát Hưng Hòa  - 21 thợ cưa xẻ gỗ Điều kiện:
- LĐPT: ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành cưa xẻ gỗ.
Công ty CP
Sáng Tạo Bình Dương
Trừ  Văn Thố  - 200 LĐPT. Điều kiện:
- LĐPT: ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành cưa xẻ gỗ.
Công ty CP Phát Hưng Trừ  Văn Thố  - 02 cơ điện Điều kiện:
- có trình độ trung cấp, cao đẳng ngành điện trở lên.
Cty TNHH SX-TM-DV
Tân Quãng Phát
Lai Hưng  - 10 LĐPT.
 - 03 LĐ có tay nghề
Điều kiện:
- LĐ có tay nghề: ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất giấy .
Cty CP SX
thiết bị y tế Bảo Thạch
Lai Hưng  - 04 LĐPT Không
Cty CP Găng tay Việt Lai Hưng  10 lao động thời vụ Không
Cty TNHH ARDA KCN Bàu Bàng 10 thợ mộc.
05 thợ hàn.
Điều kiện:
- Thợ mộc có tay nghề mộc đứng máy và bản vẽ (thủ công).

Liên hệ chi tiết: Bà Nguyễn Thị Thanh Phương (Cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)
Điện thoại: 0274.3516 072


Lượt truy cập: 68

Đánh giá bài viết: