Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Phát động tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” năm 2018

13-07-2018

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-HĐPH ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” năm 2018,

Nhằm thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện Bàu Bàng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” năm 2018; Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đề nghị lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã (gọi tắt là đơn vị) triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thực hiện một số nội dung sau:

 - Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, phát động đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và nhân dân tích cực nghiên cứu, tìm hiểu và hưởng ứng tham gia cuộc thi.

- Phổ biến về đối tượng, hình thức, nội dung, thời gian dự thi, cách thức tham gia và các thông tin của cuộc thi đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” năm 2018 trong giáo viên tại các Trường Mầm Non, Tiểu học, Trung học cơ sở; học sinh (từ đủ 15 tuổi trở lên) tại các Trường Trung học cơ sở do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quản lý và xem đây là một trong những nội dung xét thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019 và xét thành tích khen thưởng cho học sinh trong năm học 2018 - 2019.

3. Đề nghị Trường Trung học phổ thông Bàu Bàng phát động đến tất cả học sinh (từ đủ 15 tuổi trở lên) đang học tập tại Trường tích cực nghiên cứu, tìm hiểu và hưởng ứng tham gia cuộc thi.

4. Đối tượng, hình thức, nội dung, thời gian dự thi

a) Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

b) Hình thức thi

Thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet thông qua địa chỉ: http://thitructuyen.binhduong.gov.vn.

c) Nội dung thi

Kiến thức về Bộ luật Hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật thanh niên; Luật Giao thông đường bộ; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Hộ tịch; Luật Tiếp cận thông tin và văn bản hướng dẫn có liên quan; Chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; Công ước chống tra tấn và quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị.

d) Thời gian dự thi

- Vòng thi sơ khảo: Từ ngày 01/8/2018 đến hết ngày 30/9/2018.

- Vòng thi chung khảo: Trong tháng 10/2018. Ban tổ chức cuộc thi sẽ thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi, danh sách các thí sinh được tham dự vòng chung khảo trên website cuộc thi.

(Kèm theo Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” năm 2018 của Ban Tổ chức cuộc thi).


BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 141

Đánh giá bài viết: