Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Phiên Bế mạc kỳ họp HĐND huyện Bàu Bàng lần thứ 5, khóa I, nhiệm kỳ 2011-2016

23-12-2015

Ngày 18/12/2015, Tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bàu Bàng đã diễn ra phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân (HĐND) Huyện khoá I, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Kỳ họp thứ 5, HĐND Huyện Bàu Bàng (khoá I), nhiệm kỳ 2011 - 2016 được tổ chức vào thời điểm cuối năm nên một trong những nội dung quan trọng trong chương trình kỳ họp là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2016. Năm 2015, cấp Ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã ra sức khắc phục khó khăn, hạn chế; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành một cách sâu sát, quyết liệt, năng động và sáng tạo, đưa Bàu Bàng tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong năm tổng giá trị sản xuất kinh tế trên 3 lĩnh vực kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ - thương mại) đạt 15.180 tỷ đồng, thu ngân sách ước 653,4 tỷ đồng, vượt 2,19% so kế hoạch tỉnh giao, tăng 8,92% so năm 2014. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng, trong đó, công nghiệp đạt giá trị 11.701 tỷ đồng, tăng 29,58% so với năm 2014, Thương mại - dịch vụ đạt giá trị 1.781,6 tỷ đồng, tăng 23,9% so với kế hoạch. Ngành nông nghiệp ước đạt 1.698,9 tỷ đồng, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2014. Trong năm thu hút 40 dự án, trong đó có 35 dự án trong nước với số vốn 44 tỷ 990 triệu đồng, 5 dự án nước ngoài đầu tư với số vốn 307,7 triệu USD, nâng tổng số dư án toàn huyện hiện nay là 296 dự án.

Các vấn đề an sinh xã hội được thực hiện ngày một đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, chính sách an sinh xã hội và hoạt động văn hóa, thể thao, truyền thanh, y tế, giáo dục, … được đẩy mạnh và có sự phát triển hơn. Tình hình  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, giao nhận quân năm 2015 đạt 100% kế hoạch tỉnh giao. Công tác xây dựng chính quyến và cải cách hành chính được thực hiện có hiệu quả. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được chặt chẽ hơn

Tại kỳ họp lần này, đại biểu cũng thống nhất biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Tập trung thực hiện thắng lợi toàn diện các mặt kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh và xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, HĐND huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện cần tiếp tục có những giải pháp chỉ đạo, xử lý những vấn đề bức xúc mà bà con cử tri quan tâm như: Các chương trình trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm của huyện. Tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính; phát huy trách nhiệm cao nhất của các ban, ngành, xã và nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại phiên bế mạc kỳ họp lần này, đại biểu cũng thống nhất chương trình làm việc của HĐND năm 2016 và các chỉ tiêu phát triển kinh tế -văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh năm 2016. Thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết dự toán thu - chi ngân sách năm 2016; Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2016 của HĐND huyện. Đồng thời, đại biểu cũng nghe báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, cơ quan thi hành án huyện; báo cáo chuyên đề về công tác giám sát của HĐND, báo cáo ý kiến, kiến nghị, kết quả việc xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng cuối năm 2015…

Nhân dịp này UBND huyện cũng đã trao giấy khen cho 3 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho HĐND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016. Với tinh thần làm việc nghiêm túc và đầy trách nhiệm trước cử tri. Kỳ họp thứ 5, HĐND Huyện Bàu Bàng (khoá I), nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã thành công tốt đẹp./.

HỮU HOÀNG

Lượt truy cập: 122

Đánh giá bài viết: