Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch tỉnh tập huấn phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện Bàu Bàng

31-08-2017

Sáng ngày 29/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn cho 200 cán bộ là thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Bàu Bàng và Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các xã trên địa bàn huyện Bàu Bàng; Thủ trưởng, Chủ tịch công đoàn các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.


Đại biểu tham dự buổi tập huấn

Tại Hội nghị hơn 200 đại biểu đã được thông tin về Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01/08/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương; hướng dẫn việc chấm điểm, bình xét Danh hiệu gia đình văn hóa, ấp văn hóa; Khu nhà trọ văn hóa; Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; triển khai Quyết định số 448/QĐ-KHVN ngày 10/11/2015 của Hội Khuyến học Việt Nam ban hành tiêu chí và hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” và triển khai thông tu số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Qua buổi tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ các cấp làm công tác phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có những kiến thức, kỷ năng cần thiết đảm bảo cho việc chỉ đạo, triển khai phong trào. Từ đó thực hiện đảm bảo đúng, đủ công tác bình xét, đánh giá và chấm điểm các Danh hiệu theo đúng quy định của Nhà nước./.

BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 73

Đánh giá bài viết: