Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tăng cường vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong hoạt động bầu cử

20-03-2021

CMSC Thời gian gần đây, nhận thức và trách nhiệm của thanh niên về chính trị đã dần tăng lên....

Thời gian gần đây, nhận thức và trách nhiệm của thanh niên về chính trị đã dần tăng lên. Trong đó, nổi bật là việc thanh niên tham gia ngày càng tích cực trong hoạt động bầu cử, ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. trong nhiệm kỳ 2016-2021, Việt Nam có 62 đại biểu Quốc hội trẻ trên tổng số 500 đại biểu Quốc hội chiếm 12,4%. Tỷ lệ đại biểu trẻ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp lần lượt là: 8,25% (cấp tỉnh); 14,42% (cấp huyện) và 26,62% (cấp xã).

Trước mỗi kỳ bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Đoàn Thanh niên lại phát động các tỉnh Đoàn địa phương tích cực tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt là những thanh niên đủ 18 tuổi tham gia bầu cử lần đầu và quần chúng nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thông qua hình thức sinh hoạt chi đoàn, tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng, băng rôn, khẩu hiệu… Bên cạnh đó, một số tỉnh Đoàn còn thành lập các đội tình nguyện sẵn sàng phục vụ công tác bầu cử; lồng ghép phong trào thi thua gắn với thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cáp nhiệm kỳ 2021 -2026. Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực cho thấy sự tham gia, sự quan tâm của giới trẻ đã dần được nâng lên. Tuy nhiên, kết quả này so với thế gới vẫn còn hạn chế. Cụ thể, tỉ lệ đại biểu dưới 30 tuổi của Việt Nam là 1, 81%, xếp hạng 70/106; tỉ lệ đại biểu dưới 35 tuổi là 12,30%, xếp hạng 100/144; tỉ lệ đại biểu dưới 40 tuổi là 22,18%, xếp hạng 108/145. Bản thân số liệu về bầu cử của Việt Nam năm 2016 cũng cho thấy tỷ lệ đại biểu trẻ ở Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và huyện giảm so với nhiệm kỳ trước đó (giảm lần lượt 2,1% và 0,59%).

 

Để tăng cường hơn nữa sự tham gia của thanh niên vào hoạt động bầu cử,cần tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho thanh niên hiểu rõ ý nghĩa của hoạt động bầu cử. Việc bỏ phiếu lựa chọn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân một cách chính xác, công tâm có vai trò quyết định đối với sự phát triển của đất nước. Do đó, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên với lá phiếu. Thanh niên là lực lượng nòng cốt chiếm tỷ lệ cao trong xã hội. Trong bối cảnh thời đại công nghệ 4.0 thì vai trò của thanh niên càng trở nên quan trọng. Vấn đề này đã được Đảng, Nhà nước chúng ta luôn chú trọng trong chỉ đạo điều hành cũng như ban hành chính sách.

Trong hoạt động bầu cử, có thể thấy nhận thức chính trị của thanh niên ngày càng được nâng cao. Thông qua hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội thanh niên, đoàn viên thanh niên đã có nhận thức chính trị sâu rộng hơn, hiểu được ý nghĩa của hoạt động bỏ phiếu cũng như phấn đấu tham gia vào các cơ quan dân cử. Vai trò của thanh niên thể hiện ở những lá phiếu chính xác lựa chọn người đại diện cho mình tham gia lãnh đạo đất nước, ở nỗ lực của những thanh niên giàu nhiệt huyết, có năng lực đáp ứng tiêu chuẩn trở thành người đại biểu dân cử. Thanh niên góp phần rất quan trọng vào việc bầu cử đại biểu Quốc hội, mỗi lá phiếu của một cá nhân có giá trị quan trọng, góp phần quyết định lựa chọn người xứng đáng là đại biểu dân cử. Mặc dù nhận thức chính trị của lực lượng thanh niên được nâng lên; lực lượng đại biểu trẻ tham gia vào cơ quan dân cử có đóng góp nhất định cho hoạt động chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận nhỏ thanh niên còn thờ ơ với các hoạt động chính trị, tỷ lệ tham gia của người trẻ nói chung và thanh niên nói riêng vào cơ quan dân cử còn chưa cao. Nguyên nhân chính dẫn đến hạn chế này là do sự  hạn chế về kinh nghiệm tham gia các hoạt động chính trị của người trẻ.

Để làm được điều này, cần đẩy mạnh hơn nữa vai trò của các tổ chức đoàn thể trong đó nòng cốt là Đoàn Thanh niên trong công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho thanh niên đặc biệt hiểu rõ ý nghĩa của hoạt động bầu cử. Việc bỏ phiếu lựa chọn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân một cách chính xác, công tâm có vai trò quyết định đối với sự phát triển của đất nước. Do đó, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên với lá phiếu của  mình./.


HOÀNG TÚ

Lượt truy cập: 2780

Tag: công tác bầu cử , thanh niên việt nam

Đánh giá bài viết: