Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tập huấn, bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021

01-04-2017

Sáng ngày 29/03/2017, huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 200 đại biểu HĐND huyện, HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về các nội dung chuyên đề tổ chức chính quyền địa phương theo Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; chuyên đề vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hình thức hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND; chuyên đề “kỹ năng thuyết trình, chất vấn và tranh luận của đại biểu HĐND”; chuyên đề “kỹ năng thẩm tra, chất vấn và tranh luận của đại biểu HĐND”…

Qua hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động đại biểu HĐND cấp huyện, đại biểu HĐND cấp xã, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở; từng bước nâng cao chất lượng và năng lực quản lý của bộ máy chính quyền cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện, từ đó giúp đại biểu HĐND nắm vững các kỹ năng, phương pháp hoạt động./.

BAN BIÊN TẬP


Lượt truy cập: 197

Đánh giá bài viết: