Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tập huấn điều tra cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu cung cầu lao động năm 2016

29-06-2016

Sáng ngày 28/6/2016, Phòng Lao động thương binh xã hội huyện Bàu Bàng phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương tổ chức lớp tập huấn điều tra cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động trên địa bàn huyện năm 2016.

Tham dự lớp tập huấn có gần 100 học viên là các tổ trưởng điều tra và điều tra viên của 7 xã.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được ông Ngô Xuân Lãm – Trưởng Phòng Việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, phương pháp ghi biểu cập nhật thông tin biến động phần cung lao động. Theo đó, phạm vi điều tra là tất cả hộ gia đình trên địa bàn, hộ mới chuyển đến hoặc chuyển đi tại thời điểm điều tra; điều tra các lao động đang làm trong doanh nghiệp trú đóng tại địa phương. Đối tượng rà soát, cập nhật thông tin gồm tất cả những người từ 10 tuổi trở lên. Nội dung điều tra là cập nhật thông tin thay đổi của tất cả các hộ gia đình: Hộ mới chuyển đến, chuyển đi; hộ mới tách, nhập; người trong hộ mới chuyển đi hoặc chết; người có thay đổi về trình độ học vấn phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật và lĩnh vực đào tạo; thay đổi về tình trạng việc làm; thay đổi về công việc cụ thể đang làm, nơi làm việc, loại hình kinh tế...

Qua lớp tập huấn, các học viên nắm được kiến thức và kỹ năng cơ bản trong công tác rà soát, thu thập, ghi chép thông tin biến động cơ sở dữ liệu phần cung cầu lao động năm 2016. Qua đó, đánh giá đúng chất lượng, cơ cấu, tình trạng làm việc của lao động, là cơ sở cho việc xây dựng dữ liệu về thị trường lao động, thực hiện các chính sách về việc làm trên địa bàn huyện.

Được biết, thời gian thực hiện điều tra thu thập thông tin từ ngày 01/07 đến ngày 30/7/2016.

BAN BIÊP TẬP