Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tập huấn nghiệp vụ Mô hình “Củng cố gia đình văn hóa giai đoạn công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước” và Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam”

18-09-2017

Sáng ngày 15/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn nghiệp vụ Mô hình “Củng cố gia đình văn hóa giai đoạn công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước” và Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” cho các Ban chỉ đạo công tác gia đình cấp huyện, xã và Ban quản lý mô hình, ban quản lý đề án các ấp trên toàn địa bàn huyện Bàu Bàng.

Tại buổi tập huấn các đại biểu được thông tin về Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật bình đẳng giới và Luật hôn nhân và gia đình; thông tin về một số kiến thức cơ bản về gia đình, văn hóa gia đình và nội dung giáo dục đời sống gia đình trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước; triển khai Kế hoạch số 2935 ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về thực hiện Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo dức, lối sống, trong gia đình Việt Nam theo kế hoạch số 07 ngày 13/02/2017 của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; nghiệp vụ, hướng dẫn cấp xã và ấp ghi chép và sử dụng nguồn kinh phí…

Qua buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, tổ chức sinh hoạt cho đội ngũ Ban chỉ đạo, Ban quản lý các cấp nhằm đảm bảo cho việc chỉ đạo, quản lý, tham gia thực hiện mô hình, đề án. Qua đó triển khai các hoạt động của mô hình có hiệu quả, nâng cao nhận thức của gia đình và công đồng về đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng việc xây dựng gia đình văn hóa trong giai đoạn CNH – HĐH đất nước. Góp phần xây dựng gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc./.

BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 69

Đánh giá bài viết: