Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 9 năm 2022

30-08-2022

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng thông báo lịch hoạt động tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 9 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Thời gian

Địa điểm tiếp

công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 13/9/2022
(01 ngày, thứ Ba)

Điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Ban Tiếp công dân huyện)

Lưu Văn Long

(Lịch tiếp dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 9 năm 2022 có thể thay đổi theo lịch công tác của Thường trực Huyện ủy).

2. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tại địa bàn nơi ứng cử

Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 07/9/2022
(01 ngày, thứ Tư)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND thị trấn Lai Uyên

Nguyễn Thanh Khiêm

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 08/9/2022
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Lai Hưng

Dương Hùng Trí

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 15/9/2022
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Cây Trường II

Trần Văn Hưng

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 15/9/2022
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Long Nguyên

Trần Thanh Bình

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 22/9/2022
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Tân Hưng

Trần Thân Nữ

Thanh Hạnh

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 22/9/2022
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Hưng Hòa

Nguyễn Thị Ngọc Điền

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 28/9/2022
(01 ngày, thứ Tư)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND thị trấn Lai Uyên

Võ Thành Giàu

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 29/9/2022
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Trừ Văn Thố

Nguyễn Minh Hiếu


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 25-tb-hđnd_1.PDF

Lượt truy cập: 14261

Tag: thông báo , thông báo của hđnd huyện

Đánh giá bài viết: