Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tham dự Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” lần I năm 2018 của huyện Bàu Bàng

03-08-2018

Nhằm tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật; từ đó, nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở trên địa bàn huyện.

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” lần I năm 2018 của huyện Bàu Bàng.

1. Thành phần mời tham dự

- Cấp tỉnh:

+ Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp.

+ Đại diện lãnh đạo Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

- Cấp huyện:

+ Đại diện Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy.

+ Đại diện Lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện.

+ Thành viên HĐPHPBGDPL huyện.

+ Thành viên Ban Tổ chức Hội thi.

+ Thành viên Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Hội thi.

+ Đại diện Lãnh đạo Đài Truyền thanh huyện (đến dự và đưa tin).

- Cấp xã:

+ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

+ Công chức Tư pháp – hộ tịch.

+ 28 thí sinh là tuyên truyền viên pháp luật giỏi 07 xã (03 thí sinh chính thức và 01 thí sinh dự bị của mỗi xã).

+ Các cổ động viên là Tuyên truyền viên pháp luật hoặc Hòa giải viên tham gia cổ vũ tại Hội thi cấp huyện (Mỗi ấp 02 người/43 ấp/7 xã).

(Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã thông báo cho các thành phần liên quan).

2. Thời gian: Vào lúc 7 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 8 năm 2018 (thứ Tư).

3. Địa điểm: Hội trường A – Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bàu Bàng.

Tải Giấy mời


Lượt truy cập: 144

Đánh giá bài viết: