Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tham dự tiếp Đoàn phúc tra của tỉnh về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”./.

07-12-2018

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 23/11/2018 của Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh về việc phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2018,

TẢI Thư mời

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện kính mời họp với thành phần, thời gian cụ thể như sau:

1. Thành phần dự tập huấn

a) Cấp huyện:

Thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện theo Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 về việc kiện toàn BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Bàu Bàng.

b) Cấp xã:

- Chủ tịch UBND xã, thị trấn.

- Chủ tịch UB.MTTQ VN xã, thị trấn.

- Công chức Văn hóa – Xã hội

2. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 13/12/2018 (Thứ năm).

3. Địa điểm: Hội trường D, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Do tính chất quan trọng của cuộc họp, rất mong các đồng chí sắp xếp công việc đến dự đúng thành phần, thời gian, địa điểm để buổi làm việc đạt kết quả cao./.


Lượt truy cập: 82

Đánh giá bài viết: